VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, s. 905-909. ISSN 1556-7036.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Valuation of fermentation residues from biogas stations
Název česky Hodnocení zbytků fermentace z bioplynových stanic
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí) a Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Philadelphia, TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, 1556-7036.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001057
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky agro-ekonomické hodnocení; procesní řízení; půda; fermentační zbytky; oceňování
Klíčová slova anglicky agro-economic assessment; process management; soil; fermentation residues; valuation
Štítky FIP_1, RIV17, WOS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 18. 8. 2017 10:14.
Anotace
The recent decade of unprecedented support for renewable energy in Central Europe has led to a boom in the construction of biogas plants (among others). As renewables are coming close to being price competitive, this trend is passing onto a global scale and it is the developing countries in particular that are interested in technology transfer. Regardless of whether the biogas plant processes biowaste or purpose-grown phytomass, nowadays both are interlinked with farming practice, because it generates voluminous quantities of highly-diluted fermentation residues (FRs). These are routinely plowed into local arable land, however, there are uncertainties regarding their agrochemical and economic value. The Knezice biogas station was used for the research. The composition of the feedstock at the biogas station Kněžice is similar to other biogas stations in the region and the fermentation residues obtained are not inhibited by heavy metals; organic pollutants or any other inhibitors, which is a good prerequisite for the general applicability of the findings obtained.
Anotace česky
Poslední desetiletí bezprecedentní podpory obnovitelné energie ve střední Evropě vedlo k rozmachu výstavby bioplynových stanic (mimo jiné). Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje se přibližují cenové konkurenceschopnosti, tento trend přechází do globálního měřítka a zejména rozvojové země mají zájem o přenos technologií. Bez ohledu na to, zda zařízení na výrobu bioplynu zpracovává biologický odpad nebo účelový phytomas, jsou v současné době vzájemně propojeny se zemědělskou praxí, protože vytváří objemná množství vysoce zředěných fermentačních zbytků (FRs). Ty jsou běžně orány do místní orné půdy, avšak existují nejistoty ohledně jejich agrochemické a ekonomické hodnoty. K výzkumu byla využita bioplynová stanice Kněžice. Složení suroviny na bioplynové stanici Kněžice je podobné ostatním stanicím bioplynu v regionu a získané fermentační zbytky nejsou těžké kovy, organicky znečišťující látky nebo jiné inhibitory, což je dobrý předpoklad pro obecnou použitelnost získaných poznatků.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vochozka__Marouskova_-_Valuation_of_fermentation_residues_....pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 18. 8. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Maroušková, učo 17836
  • osoba Hana Dlouhá, učo 19800
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 02:03