CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. s. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies
Název česky Etický kodex jako součást etického řízení v českých podnicích
Autoři CAHA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan URBAN (203 Česká republika, domácí).
Vydání New York, Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends, od s. 403-411, 9 s. 2017.
Nakladatel Nova Science Publishers
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001095
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-1-5361-2682-2
Klíčová slova česky etický kodex; etické řízení; Česká republika
Klíčová slova anglicky code of ethics; ethical management; Czech republic
Štítky KEM2, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 2. 11. 2017 10:37.
Anotace
This chapter aims to highlight the main priniples of the contents, creation and enforcement of a code of Ethics in organizations and to verify their compliance in practice. This objective was achieved through a questionnaire survey which sought to determine the ectent to which a code of Ethics is used by Czech companies as a manafement tool, including gifferences in its usage in different types os organizations, as well as the frequency with which i tis evaluated and whether comments are accepted and the code updated on the basis of such comments.
Anotace česky
Cílem této kapitoly je zdůraznit hlavní principy obsahu, vytvoření a prosazování etického kodexu v organizacích a ověřit jeho dodržování v praxi. Tento cíl byl dosažen pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry etický kodex využívají české společnosti jakožto řídící nástroj, včetně jeho využití v různých typech organizací, jakož i četnost, s jakou je hodnocen a zda jsou připomínky akceptovány a etický kodex aktualizován na základě těchto připomínek
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Caha__Urba.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 23. 10. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:16