ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ a Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents
Název česky Využití sémantického diferenciálu pro měření změn v porozumění vybraných konceptů respondentů
Autoři ŠIMANDL, Václav (203 Česká republika, garant), Michal ŠERÝ (203 Česká republika) a Václav DOBIÁŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, od s. 1398-1408, 11 s. 2017.
Nakladatel Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001199
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-227-4650-2
Klíčová slova česky sémantický diferenciál; vícerozměrná data; klastrová analýza; dendrogram; postoje; klíčové slovo; kognitivní význam
Klíčová slova anglicky semantic differential; multidimensional data; cluster analysis; dendrogram; attitudes; keyword; connotative meaning
Štítky MAT_2, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 10. 2. 2018 09:34.
Anotace
The article focuses on the analysis of semantic differential data based on the assessment of global similarity of keywords. This method finds out the mutual distances in the semantic space. The calculation ot this distance, creation of corresponding matrix of distances and application of cluster analysis for graphical representation of the keywords similarity in the form of dendrograms are described in the article. Using the comparison of the pretest and posttest dendrograms, changes in perceiving of selected keyword by respondents were defined.
Anotace česky
Článek se zaměřuje na analýzu sémantických diferenciálních dat na základě posouzení globální podobnosti klíčových slov. Tato metoda zjišťuje vzájemné vzdálenosti v sémantickém prostoru. V článku jsou popsány: výpočet této vzdálenosti, vytvoření odpovídající matice vzdáleností a aplikace klastrové analýzy pro grafické znázornění podobnosti klíčových slov ve formě dendrogramů. Pomocí srovnání pretestových a posttestových dendrogramů byly definovány změny vnímání klíčového slova vybraného respondenty.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 05:43