SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM
Název anglicky comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky společenská odpovědnost firem; dimenze CSR; zákazníci
Klíčová slova anglicky Corporate Social Responsibility (CSR); CSR dimensions; customers
Štítky ERIH, KCRM1, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAR_a, MAZ, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 07:58.
Anotace
Společenská odpovědnost je již dlouho považovaná za důležitý prvek řízení firem. Přestože tento fenomén je diskutován s větším akcentem až v posledních dekádách, jeho historie sahá až do dvacátých let dvacátého století. Strategie v oblasti společenské odpovědnosti staví firmy na vybraných dimenzích společenské odpovědnosti. Tento článek se zaměřuje na společenskou odpovědnost z pohledu firem i zákazníků a její vzájemnou komparaci. Pro vlastní výzkum bylo osloveno 180 firem a 250 zákazníků. Na základě výzkumu autorky byly určeny nejdůležitější dimenze (oblasti) společenské odpovědnosti firem a testovány stanovené hypotézy o závislosti významu společenské odpovědnosti firem a volených dimenzí společenské odpovědnosti na kategorii podniku.
Anotace anglicky
Corporate social responsibility has been considered as an important element of corporate management for a long time. Although this phenomenon is discussed with greater emphasis in recent decades, its history goes back to the twenties of the twentieth century. The companies build their CSR strategies to selected dimensions of corporate social responsibility. This article focuses on corporate social responsibility from the perspective of both - companies and customers, and the comparison of these perspectives. The author’s research involved 180 companies and 250 customers. Based on research, the authors have identified the most important dimensions (areas) of corporate social responsibility and tested set hypotheses about the dependence of the importance of corporate social responsibility and selected social responsibility dimension on the category of the business.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 17:37