TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 245-258. ISSN 2254-4496.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media
Název česky Vliv hashtagů na vytvoření nových frazeologických spojení v politické publicistice internetových médií
Autoři TOMÁŠKOVÁ, Elena.
Vydání Caracteres, Salamanca, Editorial Delirio, 2017, 2254-4496.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky idiom; neofrazém; frazeologická inovace; hashtag; politická publicistika; internetová média
Klíčová slova anglicky idiom; neophraseme; phraseological innovation; hashtag; political journalism; Internet media
Štítky ACJ_1, ERIH, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:06.
Anotace
The paper investigates new phraseological units in political journalism of online media, which are characterized by fused writing of words that make up the phraseme. It is assumed that this kind arose under the influence of hashtags in which, as a rule, some words are written without spaces. Phraseological innovations of this kind are part of the language game in journalism of online media, as they currently are not so typical for printed newspapers. The main purpose of using neophraseme with fused writing of words is to increase the text expressiveness and emotionality.
Anotace česky
Článek zkoumá nové frazeologické jednotky v politické publicistice internetových médií, které se vyznačuje psaním slov dohromady, která tvoří frazeologické spojení. Předpokládá se, že tento jev vznikl pod vlivem hashtagů, ve kterých jsou zpravidla některá slova psány bez mezer. Frazeologické inovace tohoto druhu jsou součástí jazykové hry v publicistice právě internetových médií, neboť pro tisková média nejsou tato frazeologická spojení v současné době tak typická. Hlavním účelem používání neofrasem se psaním slov dohromady je zvýšení expresivity a emocionality textu.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 03:43