SKOŘEPA, Ladislav a Marek VOCHOZKA. Several notes about food e-commerce in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008, LVI, č. 6, 14 s. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Several notes about food e-commerce in the Czech Republic
Název česky Několik poznámek o elektronickém obchodu s potravinami
Název anglicky Several notes about food e-commerce in the Czech Republic
Autoři SKOŘEPA, Ladislav (203 Česká republika, garant) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika).
Vydání Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/08:00000102
Klíčová slova česky zákazník; spotřebite; elektronický obchod; internet; technologie
Klíčová slova anglicky customer; consumer; ; e-shop; food; internet; technologies
Štítky KEM7, SCOPUS
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 14:12.
Anotace
Příspěvek se zabývá specifickou formou prodeje potravin. Řeší několik atributů spojených jednak s prodejem potravin a jednak s elektronickým obchodováním. Nejdříve popisuje zkušenosti získané zahraničními společnostmi, jako například Tesco nebo Ahold - lídry v obchodu s potravinami. Dále jsou představeny strategie a úspěchy na poli elektronického obchodování. Následující část práce je věnována nejlepším českým e-shopům. Vltava.cz a obchody z její skupiny byy hodnoceny. Jsou představeny některé výzkumy - přístupy na internet, znalost e-commerce atd. V závěru první části jsou zmíněny zahraniční e-shopy oslovující české zákazníky. V další části jsou shrnuty výhody elektronického obchodování - úspora času, otvírací doby, možnost porovnávat ceny atd. Aplikační část je věnována budoucímu elektronickému obchodu Jednoty. Ve chvíli, kdy e-shop zřizuje existující obchodní řetězec, je samotné zřízení poněkud jednodušší. Je zkoumán zákazník českých e-shopů, zejména ve vztahu k jeho preferencím. Následující č
Anotace anglicky
The contribution concentrates on a special form of food sale. It solves several attributes of connection of food sale and electronic commerce. Firstly it describes experiences got by foreign companies like Tesco or Ahold -- leaders of food commerce. Strategies and achievements in the field of electronic commerce of theirs were introduced. Following part of the work is devoted to leading Czech e-shops. Vltava e-shop and e-shops of its group (Cybex.cz and others) were assessed. Several market researches were introduced (about number of internet accesses in the Czech Republic, about time dedicated to PC and internet, knowing e-commerce or its use in practice). In the last part of the first section are mentioned foreign e-shop targeting Czech e-commerce market. In the third part are advantages of e-shopping summarized. Time saving, opening time, goods comparisons are briefly mentioned. The application part was aimed to Jednota's future e-shop. That means that existing retail chain was chosen. So t
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 17:47