OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů
Název anglicky Methods of teaching and evaluation criteria of economic subjects
Autoři OPEKAROVÁ, Ludmila.
Vydání České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 7 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-053-3
Klíčová slova česky mikroekonomie; výuka; hodnocení; ekonomie; metody
Klíčová slova anglicky microeconomics, teaching, evaluation, economics, methods
Štítky A_EPC, A_HRM, A_MAD, DIS, KEM7, MAE, MIE, PRO_2, SEK, VYS
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 11. 2. 2013 15:20.
Anotace
Nabídka ekonomických předmětů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vychází z potřeb kladených na determinaci profilu absolventa. Představitelem spektra ekonomických předmětů z hlediska výukových metod a hodnocení bude Mikroekonomie. Předmět je součástí povinných předmětů vyučujících převážně v prvním semestru bakalářského studia. Organizační formou výuky je přednáška a seminář s hodinovou dotací 2/2. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi v oblasti mikroekonomie, která je považována jako základ studia dalších návazných ekonomických disciplín. Výstupem studenta absolvující tento předmět, je schopnost propojit získané teoretické poznatky s reálnou praxí a aktivně je integrovat do dalších ekonomických kategorií v rámci celého studia.
Anotace anglicky
The range of economic subjects provided by the Institute of Technology and Business in České Budějovice is aimed to meet the requirements of the graduate profile. The key subject which explores methods of teaching and evaluation criteria is Microeconomics, representing the range of other related subjects. The subject is part of obligatory subjects taught mainly in the first term of the Bachelor’s degree. The organizational form of teaching is a lecture and a seminar, both two hours a week (2/2). The goal of the subject is to introduce elementary economic categories of microeconomics, which is considered the base of other related fields of economics that are to follow. A student graduating in this subject is able to combine theoretical knowledge with practice and integrate the theory into other economic categories in the whole course of study.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2023 21:53