Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, 2018, roč. 8, č. 1, s. 50-62. ISSN 2585-741X.
 2. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 104-110. ISSN 1339-3189.
 3. VOKOUN, Marek. Innovation in the wholesale and retail sector in the Czech Republic 2008-2014. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, č. 1, s. 145-154. ISSN 1805-9112.
 4. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN a František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 21, č. 2, s. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 5. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 97-103. ISSN 1339-3189.
 6. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 2, s. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 7. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 139 s. ISBN 978-80-7468-120-2.
 8. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, roč. 161, č. 3, s. 43-49. ISSN 1993-0453.
 9. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-9187.
 10. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 49-55. ISSN 1339-3189.
 11. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-48, 9 s. ISSN 1339-3189.
 12. KMECOVÁ, Iveta. The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice. EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum). Žilina: Žilinská univerzita, 2018, XII, č. 1, s. 44-54. ISSN 1337-0839.
 13. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER a Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42, s. 258-268. ISSN 1211-555X.
 14. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 237-261. ISSN 1339-3189.
 15. 2017

 16. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, roč. 22, č. 147, s. 88-93. ISSN 1993-0453.
 17. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1214-9187.
 18. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187.
 19. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
 20. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN a František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci. 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017. 159 s. ISBN 978-80-86277-85-1.
 21. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. ANALÝZA VELIKOSTI STŘEDNÍ TŘÍDY A PŘÍJMŮ V LATINSKÉ AMERICE. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, XIV, č. 1, s. 138-148. ISSN 2464-7217.
 22. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Business Aptitude of University Students and Its Analysis. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 683-690. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 23. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2200-2209. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 24. VOKOUN, Marek a Lourdes ARAMAYO. Business Environment Index for Developing Countries: The Case of Latin America. Latin American Business Review. Routledge, Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 18, č. 2, s. 1-16. ISSN 1528-6932.
 25. STELLNER, František a Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 113-118. ISSN 1339-3189.
 26. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 138-143. ISSN 1339-3189.
 27. VOKOUN, Marek. Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES – NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 17, č. 3, s. 239-262. ISSN 1804-1663.
 28. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 29. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 2, s. 165-176. ISSN 1805-9112.
 30. VOKOUN, Marek. Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 1, č. 1, s. 115-126. ISSN 1803-7356.
 31. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií. Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, č. 9, s. 80-89. ISSN 1993-0453.
 32. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
 33. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 139-145. ISSN 1339-3189.
 34. VOKOUN, Marek a František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 149-156. ISSN 2464-7217.
 35. KMECOVÁ, Iveta a Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
 36. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 37-42. ISSN 1993-0453.
 37. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 38. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 39. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 40. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 41. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 42. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 43. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 44. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 45. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 46. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 47. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 48. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 49. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 50. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 51. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 52. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 53. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 54. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 55. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 56. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 57. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 10, č. 37, s. 239-247. ISSN 1339-3081.
 58. STELLNER, František. Program svatodušní (1899). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 59. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 60. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 1, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
 61. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 24-34. ISSN 1339-3189.
 62. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 35-42. ISSN 1339-3189.
 63. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 64. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 65. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 66. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 67. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 68. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 69. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 70. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 71. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 72. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 73. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 74. CHERTYKOSTEV, V, Igor GRIGORYANTS a Iveta KMECOVÁ. THE ROLE OF HIGHER SCHOOL IN HUMAN CAPITAL FORMATION. In Igor Aleksandrovich Grigoryants. Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transormation. Saint-Louis, Missouri: Science and Innovation Center Publishing House, 2017. s. 38-45. ISBN 978-0-615-67208-3.
 75. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
 76. STELLNER, František a Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 68-77. ISSN 2464-7217.
 77. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, číslo 3, s. 29-32. ISSN 1214-9187.
 78. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67, 8 s. ISSN 1339-3189.
 79. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
 80. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
 81. 2016

 82. VOKOUN, Marek. Analýza inovačních aktivit firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 67-84. ISBN 978-80-86277-82-0.
 83. 2012

 84. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 21:32