KMECOVÁ, Iveta. The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice. EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum). Žilina: Žilinská univerzita, 2018, XII, č. 1, s. 44-54. ISSN 1337-0839.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice
Název česky Proces řízení lidských zdrojů a uplatňování manažerských metod a technik v manažerské praxi
Autoři KMECOVÁ, Iveta.
Vydání EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum), Žilina, Žilinská univerzita, 2018, 1337-0839.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50201 Economic Theory
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky manažerské metody; manažerské techniky; lidské zdroje
Klíčová slova anglicky management methods; management techniques; human resources
Štítky A_HRM, BAK, DIS, RLZ_a, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 5. 10. 2018 13:24.
Anotace
All managers have to lead and manage enterprises so that such enterprises achieve maximum profits while generating minimal costs. Each manager is unique and the enterprises’ economic growth mostly depends on his/her characteristics, skills, knowledge, experience, or management style. There are many management methods and techniques; since the competitiveness levels have been rising, it is crucial to implement new trends into the management process. All managers that want lead his/her employees as well as achieve defined objectives of the enterprise should use new and modern management methods and techniques in their management practice. Due to these reasons, the issue of modern management methods and technique is very current. The entry is aimed at analyzing used management methods and techniques. The objective of the entry is to present the results of a questionnaire survey focusing on applying management methods and techniques in the management practice. The conducted analyses were based on research carried out in selected enterprises in the Czech Republic and Russia. The research focused on determining the most and least used management methods and techniques; it also focused on the most often selected methods and techniques. For the evaluation of the research issues, several statistical characteristics of data sets were used.
Anotace česky
Úkolem každého manažera je vést a řídit podnik tak, aby firma dosahovala maximálních zisků za použití minimálních nákladů. Každý manažer je individualita a záleží hlavně na jeho vlastnostech, dovednostech, znalostech, zkušenostech a stylu řízení, aby firma dosahovala ekonomického růstu. Existuje mnoho metod a technik řízení a vzhledem k tomu, že konkurence posiluje, je nezbytné aplikovat do procesu řízení nové trendy. Každý manažer, který chce řídit své zaměstnance a dosahovat stanovených cílů podniku, měl by proto používat nové moderní metody a techniky řízení ve své manažerské praxi. Z uvedených důvodů, problematika v oblasti moderních manažerských metod a technik, je v dnešní době velmi aktuální. Příspěvek je zaměřen na analýzu využívaných manažerských metod a technik. Cílem příspěvku je prezentace výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na uplatňování manažerských metod a technik v manažerské praxi. Provedené analýzy vycházeli z průzkumů, které byly realizovány ve vybraných podnicích v České republice.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 04:12