Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, 2018, roč. 8, č. 1, s. 50-62. ISSN 2585-741X.
  2. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018, s. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018, s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
  4. VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. Online. In Dr. Mário Franco. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1. vyd. Croatia (Chorvatsko): InTech, 2018, s. 69-90. ISBN 978-953-51-3934-8.
  5. KMECOVÁ, Iveta. The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice. EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum). Žilina: Žilinská univerzita, 2018, XII, č. 1, s. 44-54. ISSN 1337-0839.
  6. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER a Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42, s. 258-268. ISSN 1211-555X.

  2017

  1. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017, 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.

  2014

  1. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014, s. 116-123. ISBN 978-80-260-6150-2.
  2. VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014, s. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9.
  3. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, č. 4, s. 63 - 70. ISSN 1336-3727.
  4. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’. Online. In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014, s. 254 - 260, 359 s. ISBN 978-5-906526-03-8.

  2013

  1. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Analýza vyhodnotenia výsledkov výskumu didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní. ACTA Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom, 2013, roč. 3/2013. ISSN 1338-3965.
  2. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Uplatňovanie motivačných metód v školských podmienkach. Dubnica nad Váhom, 2013, s. 276-285. ISBN 978-80-89400-59-1.

  2012

  1. OPEKAROVÁ, Ludmila. Metody výuky a kritéria hodnocení ekonomických předmětů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  2. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Motivace jako prostředek na zvýšení kvality vyučovacího procesu. Dubnica nad Váhom, 2012, s. 251-258. ISBN 978-963-7290-95-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 04:46