KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Název anglicky ANALYSIS OF MANAGEMENT METHODS AND TECHNIQUES AS TOOL FOR EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Autoři KMECOVÁ, Iveta (703 Slovensko, garant, domácí) a Romana PÍCHOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Auspicia, České Budějovice, VŠERS, 2017, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00002026
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky řízení; lidské zdroje; manažerské metody; manažerské techniky
Klíčová slova anglicky management; human resources; management methods; management techniques
Štítky BAK, DIS, ERIH, NOP, RIV21, RLZ_a, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 28. 4. 2022 07:31.
Anotace
V příspěvku je věnována pozornost uplatňovaným manažerským metodám a technikám ve vybraných podnicích. Hlavním cílem příspěvku je poukázat, na potřebu nejen poznání manažerských metod a technik, ale především jejich efektivní uplatňování v praxi. Dílčím cílem příspěvku je komparace užívaných manažerských metod a technik ve dvou vybraných výrobních podnicích. Informace byly získány na základě dotazníkového šetření, které bylo pro manažery plně anonymní. Cílem výzkumu bylo vyhodnocení užívání manažerských metod a technik v podnikové praxi. Výsledky dotazníkového šetření prokázaly potřebu rozvíjení manažerských kompetencí jako i potřebu nejen poznání, ale především rozvíjení manažerských metod a technik jako efektivního nástroje na řízení lidských zdrojů.
Anotace anglicky
The paper is focused on applied management methods and techniques in selected enterprises. The main aim of the paper is to highlight the need not only for knowledge of management methods and techniques, but also for their effective application in practice. The partial aim of the paper is to compare the management methods and techniques used in two selected manufacturing plants. The information was obtained on the basis of a questionnaire survey that was fully anonymous for managers. The aim of the research was to evaluate the use of management methods and techniques in corporate practice. The results of the questionnaire survey proved the need to develop management competence as well as the need of knowledge, but especially developing management methods and techniques as an effective tool for managing human resources.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 21:25