VOKOUN, Marek. Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 1, č. 1, s. 115-126. ISSN 1803-7356.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1
Název česky Cliometrie a hospodářské dějiny
Název anglicky CLIOMETRICS AND ECONOMIC HISTORY
Autoři VOKOUN, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Prague Papers on the History of International Relations, Praha, Univerzita Karlova, 2017, 1803-7356.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00002025
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Kliometrie; Nové ekonomické dějiny; Globální historie
Klíčová slova anglicky Cliometrie; New Economic History; Global History
Štítky BAK, BAK_r, BAK_z, BAP, DIS, DPL_r, ERIH, MOP_a, RIV17 KEM7, RIV21, ZPB
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 28. 4. 2022 07:28.
Anotace
Die Kliometrie ist eine Methode zur Erforschung der Weltgeschichte4 (World History) und der globalen Geschichte5 (Global History). Sie wurde nach der Muse der Geschichtswissenschaftler Clio (auch Kleio) genannt. Zur Entwicklung dieses Konzepts der Neuen Wirtschaftsgeschichte trugen die Nobelpreisträger Robert William Fogel a Douglass Cecil North von der Purdue University in den USA wesentlich bei. Dort entstanden auch die ersten cliometrischen Aufsätze von Lance Davis (1968), Alfred Conrad und John Meyer (1958). Den Begriff Kliometrie6 taucht zum ersten Mal Mitte des 20. Jahrhunderts im Fachaufsatz von Stanley Reiter auf.
Anotace česky
Cliometrie je metoda v rámci tzv. Nových hospodářských dějin (New Economic History) a dějin z globální perspektivy (Global History). Byla vyvinuta v americkém prostředí na Purdue University a její hlavní představitelé byli Stanley Reiter, Robert William Fogel, Douglass Cecil North, Lance Davis, Alfred Conrad a John Meyer. Tato studie hodnotí a představuje cliometrii jako metodu hospodářských dějin ve srovnání s tradiční (evropskou) metodou zkoumání dějin, s historickým přístupem. Je provedena komparace cliometrie i s ostatními přístupy společenských věd využívající měření a kvantitativní data. Dále se studie věnuje kritice označující cliometrii za ryze ahistorický přístup a předkládá autorovu interpretaci pojmu použitelné cliometrie, její význam, přínos a možnosti rozšíření této metody v současném diskursu hospodářských dějin.
Anotace anglicky
Cliometrics as a method is a part of the so-called New Economic History as well as the Global History. Cliometrics was created in the United States of America at the Purdue University. Stanley Reiter, Robert William Fogel, Douglass Cecil North, Lance Davis, Alfred Conrad, and John Meyer are amongst the most influential representatives of cliometrics. The following study examines cliometrics as a method of economic history and compares it to the traditional (European) method of historical research — the historical perspective method. As a part of the study, cliometrics is compared to other research perspectives of liberal arts or social sciences that are based on calculations and quantitative data. The study also discusses the criticism that describes cliometrics as a purely ahistorical research method and presents its own interpretation of the term “applied cliometrics,” as well as its meaning, its advantages, and the expandability of this method in the current economy history discourse.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:25