MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 102 s. ISBN 978-80-87278-52-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podniková ekonomika I : studijní opora pro kombinované studium
Název anglicky Business Economics I
Autoři MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ.
Vydání České Budějovice, 102 s. 2010.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-52-9
Klíčová slova česky podnik; řízení; život podniku; hospodaření podniku; právní formy
Klíčová slova anglicky company; control; life of the business; company management; legal forms
Štítky KEM7
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 3. 2011 12:29.
Anotace
Studijní opora předmětu Podniková ekonomika I si klade za cíl představit studentům problematiku podniku, jeho cílů a funkcí, základních finančních výkazů, kalkulací a cenových rozhodnutí, nákladových modelů a bodů zvratu a v neposlední řadě s problematikou řízení výroby a zásob. V závěru této publikace může čtenář aplikovat získané vědomosti na příkladech.
Anotace anglicky
Study support of the course Business Economics I, aims to introduce students to issues of business, its objectives and functions, basic financial statements, calculations and pricing decisions, cost models and tipping points and finally the problems of production and inventory management. At the end of this publication the reader can apply the acquired knowledge with examples.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 02:52