KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 323-329. ISBN 978-80-7248-901-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení
Název česky Průzkum zjištění názorů žáků na motivaci v učení
Název anglicky Survey – Students’ opinions about motivation in learning
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC.
Vydání 1. vyd. Opava, VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků, od s. 323-329, 7 s. 2013.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7248-901-5
Klíčová slova česky motivace; motivační metody; efektivnost výchova-vzdělávacího procesu
Klíčová slova anglicky motivation; motivation methods; effeciency of educational process
Štítky KCRM6, KDO, KEM7, MOP, PEK, PRI_2-část Personalistika
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 08:22.
Anotace
V príspevku prezentujeme vybrané výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie názorov žiakov na motiváciu v učení. Poukazujeme na dôležitosť motivácie a postavenie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Uvádzame čiastočné výsledky názorov žiakov na motiváciu v učení. Boli získané prostredníctvom dotazníkovej metódy. Prieskum poskytlo vedenie školy spätnou väzbou informácie z pohľadu žiakov.
Anotace česky
V příspěvku prezentujeme vybrané výsledky průzkumu zaměřeného na Zjišťování názorů žáků na motivaci v učení. Poukazujeme na Důležitost motivace a postavení učitele ve výchově-vzdělávacím procesu. Uvádíme Částečné výsledky Názory žáků na motivaci v učení. Byli získané prostřednictvím dotazníkové metody. Průzkum poskytlo vedení školy Zpětná Vazba informace z pohledu žáků.
Anotace anglicky
In this paper we present selected results of a survey aimed to identify pupils opinions on motivation in learning. Points to the importance of motivation and the position of teachers in the educational process. We present partial results of opinions pupil motivation in learning. Data were collected through questionnaire method. The survey provided feedbacks information to school management from the viewpoint of students.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 20:35