SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Theoretical aspect of univerzity marketing
Název česky Teoretické aspekty marketingu vysokých škol
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Zlín, Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 7 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7454-248-0
Klíčová slova česky Marketing; univerzita marketingový mix; nástroje marketingového mixu
Klíčová slova anglicky Marketing; university; marketing mix; marketing mix tools
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MAZ, MOP, MRS, PRJ_1, PRM_2, S_IBW_A, S_MAM, VYS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 29. 7. 2013 10:14.
Anotace
The aim of this paper is to summarize theoretical aspects of university marketing and possibilities of marketing application in tertiary education. This article focuses on the detection of specifics and key differences of university marketing in comparison with marketing tools that are generally used in practice. On the bases of literature search basic definition of marketing mix tolls (that are accessible neither in the Czech nor in the foreign scientific literature) were determined. At the final part author analysis results of marketing research concerning university marketing mix.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je sumarizovat teoretické aspekty marketingu vysokých škol a možnosti aplikace marketingu v terciárním vzdělávání. Tento článek se zaměřuje na detekci specifik a klíčových odlišností marketingu vysokých škol v porovnání s marketingovými nástroji, které jsou obecně užívány v praxi. Na základě literární rešerše byly určeny základní definice nástrojů marketingového mixu (které nejsou dostupné ani v české, ani v zahraniční odborné literatuře). V závěrečné části autorka analyzuje výsledky marketingového výzkumu, který se týká marketingového mixu vysokých škol.
VytisknoutZobrazeno: 21. 7. 2024 08:38