SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen
Název česky Komunikační mix vysokoškolských institucí
Název anglicky Communication mix in higher education institutions
Autoři SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ.
Vydání České Budějovice, Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu, od s. 117-128, 12 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-049-6
Klíčová slova česky marketing; marketingová komunikace; vysoká škola; marketingový komunikační mix
Klíčová slova anglicky marketing; marketing communication; university; marketing communication mix
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCJ5, KCRM1, MAA, MAK, MAM1, MAM2, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MOP, MRS, NEP_1, NEP_2, NEP_3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 11. 2014 07:55.
Anotace
Das Marketinginstrument Kommunikationsmix an den Hochschulen ist einer der am wenigsten durchforschten Bestandteile der Marketingkommunikation. Obwohl die Hochschulen in Gegenwart dieselben Probleme lösen müssen wie die anderen Institutionen und Organisationen (Non-Profit und Profit-Organisationen), es ist außer Zweifel, dass die Hochschulen sehr spezifische Subjekte darstellen, die ihre unvertretbare Stellung auf dem Bildungsmarkt überhaupt einnehmen. Da die Hochschulen aufgrund der wachsenden Konkurrenz und der Folgen der Wirtschaftkrise, die sich vor allem in der Finanzierung dieser Subjekte widerspiegelt, zunehmend die Instrumente des Kommunikationsmix in ihren Marketingstrategien benutzen, ist es notwendig, sich auch auf den Kommunikationsmix der Hochschulen in seinem Ganzen, auf seine Definition und die Besonderheiten seiner Grundinstrumente zu orientieren. Das Ziel dieses Artikels ist es, eine ausführliche Recherche der zugänglichen literarischen und wissenschaftlichen Forschungsquellen durchzuführen. Aufgrund dieser literarischen Recherche legt man die Spezifika des Kommunikationsmix der Hochschulen und die Definitionen der Grundinstrumente vom Hochschul- Kommunikationsmix fest.
Anotace česky
Oblast marketingového komunikačního vysokých škol je jednou z nejméně probádaných částí marketingové komunikace. Přestože vysoké školy v současné době musí čelit stejným podmínkám a problémům jako ostatní instituce a organizace (komerční i nekomerční), je nezpochybnitelné, že vysoké školy jsou velice specifické subjekty, jež mají své nezastupitelné místo na trhu vzdělávání vůbec. Jelikož vysoké školy z důvodu rostoucí konkurence i následků hospodářské krize, která se odrazila zejména ve financování těchto subjektů, stále více využívají nástrojů komunikačního mixu ve svých marketingových strategiích, je nutné se zaměřit i na komunikační mix vysokých škol jako celek, definici a specifika jeho základních nástrojů. Cílem tohoto článku je provést důkladnou rešerši dostupných literárních i vědecko-výzkumných zdrojů. Na základě této literární rešerše budou stanovena specifika komunikačního mixu vysokých škol a definice základních nástrojů komunikačního mixu vysokoškolských institucí.
Anotace anglicky
Marketing communication of universities is one of the less explored parts of marketing communication. In spite of the fact that universities have to face to the same conditions and problems as other institution and organization (commercial and non-commercial) these days, it is unimpugnable, that universities are very specific institutions that have their unfungible place in the market of the education as a whole. Whereas universities (because of increasing competition and consequences of the global economic crisis that affected mainly funding of universities) use more and more marketing communication tools in their marketing strategies, it is necessary to focus on the communication mix of universities, definition of basic marketing communication tools and their specifics. The aim of this paper is to carry out complete literature search of available literature and scientific and research sources. On the basis of this literature search author will define specifics of marketing communication mix of universities and define basic marketing communication tools of universities.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 03:59