ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ a Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 23-34. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen
Název anglicky Costs calculation and its importance for determination of prices
Autoři ŠOLC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Gabriela ŠVEJDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Tsolmon JAMBAL (496 Mongolsko, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000171
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova anglicky cost structuring; costing model; total costs; absorption costing; purchase and sales calculation; lower price transmission; business margin; the great of sales; selling expenses; price politicy; cover contribution; fix costs; variable costs; revenues
Štítky MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, RIV10MSM
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 22. 1. 2015 08:47.
Anotace
K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování i z hlediska věcného, tj. podle výkonů nebo výrobků a služeb. To zajistíme kalkulací vlastních nákladů Kalkulace nákladů slouží ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů, sestavování rozpočtů ke kontrole a rozboru hospodárnosti a rentability výkonů a k limitování nákladů. Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, služba) zastupující homogenní produkci vymezenou měřící jednotkou např. množství, hmotnost, délka, čas apod. Jednotky mohou být i smluvní.
Anotace anglicky
Monitoring of costs management is necessary on the matter-of-fact point of view too, it means accordance with efforts or products and services. It is ensured by the calculation of proper costs. Costs calculation serves to in-house prices determination in efforts section, budgets formation, control and analysis of efforts efficiency and profitability and to costs limiting. Costs calculation creates the writing view of particular costs components and their total sum on the cost unit. Cost unit is the exact effort (product, service) representatived of homogeneous production with the district measuring unit for example weight,lenght, time etc. Units can be contracting too.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 19:49