Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. RYNDOVÁ, Jitka. A political Economy of Spinoza´s Ethics: Possession and love. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 107-114. ISSN 1802-503X.
 2. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Aestheticism principles based on Oscar Wilde´s The Picture of Dorian Gray. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 123-126. ISSN 1802-503X.
 3. DEDECIUS, Kamil a Jana KALOVÁ. Algebraic View on Linear Correlation. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 163-168. ISSN 1802-503X.
 4. DEDECIUS, Kamil, Jana KALOVÁ a Věra KURCOVÁ. Analytické základy pravděpodobnosti pro nematematiky. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 137-142. ISSN 1802-503X.
 5. CAHA, Zdeněk. Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 85-91. ISSN 1802-503X.
 6. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Application of credibility and bankruptcy models on the example of T-mobile,Inc.in the years 2003-2007. In Sborník příspěvků z konference " Podniková výkonnost a její faktory". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 114-121. ISBN 978-80-87035-28-3.
 7. ŠIMSOVÁ, Bronislava. Budou hledat Romové svou budoucnost? Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 8 s. ISSN 1802-503X.
 8. HRUŠKOVÁ, Lenka. Der Fremdsprachenunterricht in der tertiären Sphäre. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 93-105. ISSN 1802-503X.
 9. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Dopady hospodářské krize na dluhopisové fondy v ČR. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 9 s. ISSN 1214-4967.
 10. MÁČE, Miroslav, Ludmila OPEKAROVÁ a Marek VOCHOZKA. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí 2. díl. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 13-26. ISSN 1802-503X.
 11. VOCHOZKA, Marek. Efficiency and its calculation in connection with public authorities. Zeszyty Naukowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej, 2009, roč. 2009, č. 11, 18 s. ISSN 1643-7772.
 12. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Efficiency and Management of Public Authorities. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 17 s. ISBN 978-9949-430-28-4.
 13. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Ekonomické versus finanční metody hodnocení investic. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 13 s. ISBN 978-80-87278-29-1.
 14. VOCHOZKA, Marek, Petr MULAČ a Miroslav MÁČE. Elektronický obchod : forma globalizace společnosti. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 87-93. ISSN 1802-503X.
 15. WALTEROVÁ, Dana, Petr MULAČ a Jiří TUČEK. Evropská měnová integrace. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 109-119. ISSN 1802-503X.
 16. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Dana WALTEROVÁ. Financování terciárního vzdělávání v ČR v kontextu evropského vývoje. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 43-52. ISSN 1802-503X.
 17. VOCHOZKA, Marek. Hodnocení finanční situace společnostiI EVRAZ Vítkovice steel a.s. prostřednictvím ukazatele EVA. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 18. KALOVÁ, Jana a Radim MAREŠ. Hustota vody při atmosférickém tlaku v rozsahu od - 40 °C do + 40 °C. Mechanical Engineering Journal -Strojárstvo. 2009, jún/2009, mimoriadne, s. 99-101. ISSN 1335-2938.
 19. CAHA, Zdeněk. Internacionální komponenty v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 79-84. ISSN 1802-503X.
 20. POPP, František, Petra BEDNÁŘOVÁ a Jana KREJSOVÁ. Jemný anorganický odpadní materiál jako zdroj pro stavebnictví v Jihočeském kraji. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 6 s. ISSN 1802-503X.
 21. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ a Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 23-34. ISSN 1802-503X.
 22. OURODA, Vlastislav, Jarmila JANSOVÁ a Veronika BABICKÁ. Kamenný domek v areálu Čížkrajické tvrze. In Památky jižních Čech 2. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2009. 12 s. ISBN 978-80-85033-24-3.
 23. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Key topics in multicultural contemporary literature based on Zadie Smith´s The Autograph Man. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 159-162. ISSN 1802-503X.
 24. KONEČNÝ, František. Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu. TZB-info. Praha, 2009, roč. 2009, 21.12.2009, 3 s. ISSN 1801-4399.
 25. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Ludmila OPEKAROVÁ. Kvalita českých vysokých škol v systému financování. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 12 s. ISSN 1802-503X.
 26. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Jana KREJSOVÁ. Kvalita vnitřního ovzduší v budově - měření formaldehydu. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2009. s. 30-32. ISBN 978-80-86837-21-5.
 27. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Kvantifikace regionálních disparit. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta, 2009. s. 579-586. ISBN 978-80-7248-553-6.
 28. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VÁCHALOVÁ. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 9 s. ISSN 1214-4967.
 29. KALOVÁ, Jana a Radim MAREŠ. Lineární expanze ideálního plynu. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 143-151. ISSN 1802-503X.
 30. MULAČOVÁ, Věra a Ludmila OPEKAROVÁ. Marketingová strategie rozvoje povodí Orlické nádrže. In Revitalizace Orlické nádrže. České Budějovice: VŠTE, 2009. 8 s. ISBN 978-80-87278-29-1.
 31. KALOVÁ, Jana a Věra KURCOVÁ. Metodika implementace informačních systémů pro malé podniky. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 5 s. ISSN 1214-4967.
 32. MÁČE, Miroslav. Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 9 s. ISSN 1802-503X.
 33. KUPILÍK, Václav a Petra BEDNÁŘOVÁ. Nepřípustná výstavba individuálních rodinných domů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 14 s. ISSN 1802-503X.
 34. MAREŠ, Radim a Jana KALOVÁ. Nová mezinárodní formulace pro vazkost vody a vodní páry v průmyslových výpočtech. In 8th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow, ES 2009. Plzeň: ZČU Plzeň, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7043-665-3.
 35. ŠVEJDOVÁ, Gabriela, Ladislav ŠOLC a Tsolmon JAMBAL. Oceňování pracovních míst a hodnocení zaměstnanců. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 35-42. ISSN 1802-503X.
 36. CAHA, Zdeněk. Odborná praxe jako integrální součást studia v rakouském sektoru Fachhochshulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 129-139. ISSN 1802-503X.
 37. HRUŠKOVÁ, Lenka. Online výuka jako komplexní výuková metoda. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 38. KONEČNÝ, František. Optimalizace postupu při povolování staveb. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, roč. 2, č. 1, 9 s. ISSN 1802-503X.
 39. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Jana KREJSOVÁ. Petráškův pramen - kvalitní zdroj pitné a balené pramenité vody. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 9 s. ISSN 1802-503X.
 40. KALOVÁ, Jana. Podivná voda. Rozhledy matematicko-fyzikální. Praha: JČMF, Praha, 2009, roč. 84(2009), č. 2, s. 22-26. ISSN 0035-9343.
 41. KALOVÁ, Jana, Kamil DEDECIUS a Vladimír BLAŽEK. Pojistná zásoba a ERP systémy. In Invence - Inovace - Investice : od recese k prosperitě. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 373-376. ISBN 978-80-248-1977-8.
 42. KALOVÁ, Jana, Kamil DEDECIUS a Věra KURCOVÁ. Pojistná zásoba a náhodná procházka. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 181-188. ISSN 1802-503X.
 43. WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Population Ageing Related to Socio-Economic Factors. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 59-67. ISSN 1802-503X.
 44. KALOVÁ, Jana a Radim MAREŠ. Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých par podchlazené vody. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 153-159. ISSN 1802-503X.
 45. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Použitie parozábran v šikmých strechách. Stavebné materiály. 2009, V, 1-2, s. 40-41. ISSN 1336-7617.
 46. BENDOVÁ, Šárka a Dana WALTEROVÁ. Practise and Theory of CSR Applied within the Process of Public Administration Management. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2. ročník, č. 2, s. 69-77. ISSN 1802-503X.
 47. MÁČE, Miroslav. Pravdivé a poctivé odpisy. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 8 s. ISSN 1802-503X.
 48. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Predikce vývoje společnosti Bernard,a.s. na základě výsledků vybraných bankrotních a bonitních modelů. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 49. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ a Jana MORAVCOVÁ. Principy strategického rozvoje zájmové oblasti Orlicka. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. s. 229-244. ISBN 978-80-87278-29-1.
 50. HYNKOVÁ, Alena. Problémy a obnova strešných plášťov. Stavebné materiály. 2009, V, 1-2, s. 50-51. ISSN 1336-7617.
 51. MULAČ, Petr a Marek VOCHOZKA. Problémyaplikace ekonomické přidané hodnoty při oceňování podniků. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 52. VOCHOZKA, Marek. Profesní vysoká škola versus klasická univerzita. Poradce - Auditor 3/2009. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 2-4. ISSN 1803-5213.
 53. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ a Dana KUBŮ. Projekce a implementace podnikové strategie na příkladu Landal Marina Lipno. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 16 s. ISSN 1214-4967.
 54. KONEČNÝ, František. Provázanost stavebního zákona a některých souvisejících předpisů. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, roč. 2, č. 2, 6 s. ISSN 1802-503X.
 55. KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. první. Praha: C.H.Beck, 2009. 167 s. C.H.Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-121-5.
 56. KRÁLOVÁ, Vendula. Přijetí eura ve Slovinsku a inflace. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 57. HRABĚTOVÁ, Jaroslava. Psychologie oběti. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 8 s. ISSN 1802-503X.
 58. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. PUTI OCENKI EKOLOGO-GIGIJENIČESKOJ BEZOPASNOSTI INTER'JERA POSTROJEK I POMEŠČENIJ. EKOLOGIČNA BEZPEKA. Kremenčuk: Kremenčucký polytechnický institut, 2009, roč. 1/2009, 1/2009, s. 13-16. ISSN 2073-5057.
 59. KUPILÍK, Václav a Jana KREJSOVÁ. Radon a produkty jeho rozpadu. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 4 s. ISSN 1802-503X.
 60. POPP, František. Radonová diagnostika - optimální průzkum pro rekonstrukce. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 3 s. ISSN 1802-503X.
 61. CAHA, Zdeněk. Rakouské Fachhochschulen jako příklad dobře fungujících vysokých škol neuniverzitního typu. In Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, České Budějovice, 2009. s. 29-37. ISBN 978-80-86708-79-9.
 62. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Rating of the national corporation Budweiser Budvar in the years 2003 - 2006. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 15 s. ISSN 1802-503X.
 63. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Skladba šikmých střech, funkce a problematika jednotlivých vrstev. In Zborník zo sympózia STRECHY 2009. 1. vydání. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-227-3209-3.
 64. VÁCHALOVÁ, Radka, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Stanovení potenciálu krajiny, předpoklad regionálního rozvoje. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 8 s. ISSN 1214-4967.
 65. KOPTA, Daniel a Martin MARŠÍK. Statistické vyhodnocení vývoje výkupních cen mléka v EU. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 66. KONEČNÝ, František. Státní správa ve výstavbě. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 3 s. ISSN 1214-4967.
 67. PETR, Petr. Stříbrná stuha Lipenska. Frymburk: Městys Frymburk, 2009. 85 s. Městys Frymburk, sv. 1. ISBN 978-80-254-4453-5.
 68. DEDECIUS, Kamil. Svobodný software v komerční a správní sféře. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 5 s. ISSN 1214-4967.
 69. VYSOKÁ, Jana. Symetrické polynomy ve vybraných úlohách. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 203-208. ISSN 1802-503X.
 70. WALTEROVÁ, Dana, Marek VOCHOZKA a Šárka BENDOVÁ. The Subprime Mortgage and Bank Crisis in the Financial Market. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 95-108. ISSN 1802-503X.
 71. MULAČOVÁ, Věra a Ludmila OPEKAROVÁ. Trvale udržitelný rozvoj v maloobchodě. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 72. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ a Jana MORAVCOVÁ. Typology and Landscape Structuralization. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 161-177, 18 s. ISSN 1802-503X.
 73. KAFKA, Tomáš. Ujišťovací versus konzultační služby interního auditu. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 5 s. ISSN 1214-4967.
 74. OPEKAROVÁ, Ludmila a Věra MULAČOVÁ. Velká deprese pohledem současnosti - poučení z historie. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 75. ŠTRONEROVÁ, Jana a Tomáš DOLANSKÝ. Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek část 1: Úvod. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 189-193. ISSN 1802-503X.
 76. ŠTRONEROVÁ, Jana a Tomáš DOLANSKÝ. Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek část 2: Tvorba prostorových fotografických kolekcí. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 195-202. ISSN 1802-503X.
 77. HYNKOVÁ, Alena a Petra BEDNÁŘOVÁ. Vlhkost a biologické napadení krovů a dřevěných stropů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 6 s. ISSN 1802-503X.
 78. KREJSOVÁ, Jana. Vlhkost a plísně v bytových prostorách. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 7 s. ISSN 1802-503X.
 79. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vlhkost dřevěných krokví v zateplené šikmé střešní konstrukci v závislosti na skladbě střešního pláště. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 5 s. ISSN 1802-503X.
 80. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Vliv záměny prvků zateplovacího systému na ekonomický efekt zateplení budov. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 81. HRUŠKOVÁ, Lenka. Využití, administrace a vyhodnocení NEO pětifaktorového osobnostního inventáře. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 151-157. ISSN 1802-503X.
 82. TUČEK, Jiří, Marek VOCHOZKA a Kristina KABOURKOVÁ. Využití dotací z fondu EAFRD Program rozvoje venkova jako zdroje financování a podpory rozvoje regionu. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č.1, 7 s. ISSN 1802-503X.
 83. JAMBAL, Tsolmon, Ladislav ŠOLC a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vývoj podnikových procesů firmy Zeelandia v období 2002 - 2006. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 84. ŠÍMA, František. Vzdálenost bodu od přímky. Matematika - fyzika - informatika. 2009, roč. 18, č. 8, s. 458-468. ISSN 1210-1761.
 85. OPEKAROVÁ, Ludmila, Petr MULAČ a Jiří TUČEK. Vzdělání - statek soukromý nebo veřejný. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 8 s. ISSN 1802-503X.
 86. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. Užitný vzor č. 20298. 2009.
 87. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. Užitný vzor č. 20259. 2009.
 88. KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK a Dana WALTEROVÁ. Zásoby. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-503X.
 89. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Petr MULAČ. Zkreslování hodnoty podniků vyloučením majetkového ocenění. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 90. HYNKOVÁ, Alena. Zkušenosti s rozdíly mezi teorií a praxí u dřevěných vazníků. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2009. s. 126-130. ISBN 978-80-86837-21-5.
 91. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Změny v marketingovém mixu současného maloobchodu. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, roč. 2, č. 1, s. 65-70. ISSN 1802-503X.
 92. VOCHOZKA, Marek. Značka na spotřebitelském trhu potravin. In Regionální trh potravin. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009. s. 170-186, 16 s. Jednota, spotřební družstvo. ISBN 978-80-86266-18-3.
 93. 2008

 94. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miroslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině. Užitný vzor č. 18987. 2008.
 95. ŠÍR, Miroslav, Jiří LÖFFELMANN, Jan VÁCHAL, Miroslav KREJČA, Stanislav ŠKODA, Jan FRELICH a Radka VÁCHALOVÁ. Zařízení pro měření vlhkosti materiálů. Užitný vzor č. 18628. 2008.
 96. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miroslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech. Užitný vzor č. 18989. 2008.
 97. 2007

 98. HRUŠKOVÁ, Lenka. Group and Cooperative Teaching as a Part of Complex Teaching Method. Savremenyj naučnyj vestnik. Bělehrad: Rusnaučkniga, 2007, Neuveden, 13/2007, s. 27-31. ISSN 1561-6886.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 02:19