MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Ludmila OPEKAROVÁ. Kvalita českých vysokých škol v systému financování. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 12 s. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita českých vysokých škol v systému financování
Název anglicky Quality of Higher Education in Financing System in the Czech Republic
Autoři MULAČ, Petr (203 Česká republika, garant), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika) a Ludmila OPEKAROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000123
Klíčová slova česky veřejné vysoké školy; financování; hodnocení kvality
Klíčová slova anglicky public higher schools; financing; quality evaluation
Štítky RIV10MSM
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 29. 9. 2010 11:28.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit uplatňované principy financování veřejných vysokých škol v ČR a posoudit vazby tohoto systému na výsledky hodnocení kvality. V příspěvku jsou detailně rozebrány přednosti i slabiny propojení výsledků kvality s mechanismem financování vysokých škol a je provedena analýza situace v České republice. Jsou zde analyzovány jednotlivé složky příjmové strany rozpočtu veřejné vysoké školy s akcentem na jejich vztah k faktoru kvality a v návaznosti na to jsou diskutovány možné směry úprav do budoucnosti.
Anotace anglicky
The goal of this contribution is to analyse principles of financing the public tertiary educational sector in the Czech Republic and evaluate a connection to quality results of institutions. There are also mentioned strengths and weakness of implementation a link between quality results and financing the schools whereon an analysis of situation in the Czech Republic is done. This analysis includes evaluation of income items of public higher schools' budgets and their impact to factor of quality after which possible ways of modification are discussed
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 16:13