VOCHOZKA, Marek. Efficiency and its calculation in connection with public authorities. Zeszyty Naukowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej, 2009, roč. 2009, č. 11, 18 s. ISSN 1643-7772.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efficiency and its calculation in connection with public authorities
Název česky Účinnosti a jejich výpočet v souvislosti s orgány veřejné správy
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant).
Vydání Zeszyty Naukowe, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej, 2009, 1643-7772.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova anglicky Efficiency; Envelopment Analysis; Health Authorities
Štítky RIV10MSM
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 15:25.
Anotace
The contribution concentrates on a relationship of public authorities and efficiency. The base is given by description of efficiency concepts in literature. Then the concept of scale efficiency was chosen to be demonstrated in the text because this concept is very closely connected to public sector. The outputs are given them by the law. On the contrary the inputs should be managed by the single authorities. However at present they are not motivated to be efficient (briefly the efficiency is proportion of given inputs and got outputs). The main reason is that the efficiency is not calculated. So this contribution offers the way of its calculation Data Envelopment Analysis. It is multiple data test that can compare several inputs and several outputs. Production curve is got. Then it is moved and envelopment curve which is also curve of efficiency. The contribution shows the use of the method applied on public health authorities. So practical results are presented and further in the article discussed.
Anotace česky
Článek se zabývá vztahem správních úřadů k efektivnosti. Základ je dán popisem efektivnosti a jejích jednotlivých konceptů v literatuře. Pro konkrétní případ byl vybrán koncept fixní technické efektivnosti, která se jeví svým pojetím velmi kompatibilní s veřejným sektorem. Výstupy správních úřadů jsou definovány zákonem (stejně jako i jejich objem). Naproti tomu vstupy by měly být řízeny jednotlivými úřady. Avšak správní úřady nejsou v současné době motivovány být efektivní. To je i hlavním důvodem, proč není efektivnost správních úřadů měřena. Článek tak představuje a nabízí možnost, jak efektivnost správních úřadů měřit pomocí analýzy obalových dat. Jde o vícenásobná data, která mohou být porovnávána s několika vstupy. Je tak dána produkční křivka. Ta se posune do nejefektivnějšího bodu a vytváří tak křivku efektivnosti. Příspěvek ukazuje aplikaci metody na konkrétním příkladu. Jednotlivé aspekty metody jsou tak diskutovány zcela konkrétně. V závěru jsou popsány možnosti využití metody v praxi.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 18:05