WALTEROVÁ, Dana, Marek VOCHOZKA a Šárka BENDOVÁ. The Subprime Mortgage and Bank Crisis in the Financial Market. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 95-108. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Subprime Mortgage and Bank Crisis in the Financial Market
Název česky Hypotéky se zvýšeným rizikem a finanční krize ve finančním sektoru
Autoři WALTEROVÁ, Dana (203 Česká republika, garant), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika) a Šárka BENDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000132
Klíčová slova česky Akciový trh, hypotéka, finanční deriváty, nabídka, poptávka, kapitálové trhy
Klíčová slova anglicky Share market; mortgage; financial derivatives; offer;demand; capital markets
Štítky RIV10MSM
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 15:22.
Anotace
Report is dealing with a financial crisis development of capital markets developed by instability mortgage and stocking market in the USA at the time, transferred step by step to Europe and Asia. It illumines the task of financial derivations at diffusion crisis from Wall Street to the other financial world centers. It also describes the development of main American stock exchange in the connection with stable mortgage market development and analyses impact of global economic crisis on markets in the Czech Republic.
Anotace česky
Zpráva se zabývá finanční krizí vývoji kapitálových trhů rozvinutých nestabilita a skladování hypotečního trhu v USA v době, převedla krok za krokem do Evropy a Asie. To osvětluje Funkci finančního derivací v šíření krize z Wall Street ostatních světových finančních center. Popisuje také vývoj hlavních amerických burzách cenných papírů v souvislosti se stabilním růstem hypotečního trhu a analýzy dopadů globální ekonomické krize na trzích v Česká republika.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 02:56