Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. RYNDOVÁ, Jitka. A political Economy of Spinoza´s Ethics: Possession and love. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, p. 107-114. ISSN 1802-503X.
 2. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Aestheticism principles based on Oscar Wilde´s The Picture of Dorian Gray. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, p. 123-126. ISSN 1802-503X.
 3. DEDECIUS, Kamil and Jana KALOVÁ. Algebraic View on Linear Correlation. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 163-168. ISSN 1802-503X.
 4. DEDECIUS, Kamil, Jana KALOVÁ and Věra KURCOVÁ. Analytické základy pravděpodobnosti pro nematematiky (Introduction into analytic probability theory). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 137-142. ISSN 1802-503X.
 5. CAHA, Zdeněk. Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen (Applied research and development sector Austrian Fachhochschulen). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, p. 85-91. ISSN 1802-503X.
 6. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Application of credibility and bankruptcy models on the example of T-mobile,Inc.in the years 2003-2007. In Sborník příspěvků z konference " Podniková výkonnost a její faktory". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. p. 114-121. ISBN 978-80-87035-28-3.
 7. ŠIMSOVÁ, Bronislava. Budou hledat Romové svou budoucnost? (Roma will be looking for its future?). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 8 pp. ISSN 1802-503X.
 8. HRUŠKOVÁ, Lenka. Der Fremdsprachenunterricht in der tertiären Sphäre (Foreign language teaching in the tertiary sector). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, p. 93-105. ISSN 1802-503X.
 9. MARŠÍK, Martin and Daniel KOPTA. Dopady hospodářské krize na dluhopisové fondy v ČR (Impacts of Economic Crisis on Bond Funds in the Czech Republic). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 9 pp. ISSN 1214-4967.
 10. MÁČE, Miroslav, Ludmila OPEKAROVÁ and Marek VOCHOZKA. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí 2. díl (VAT in statutory subjects, especially in municipality). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, No 1, p. 13-26. ISSN 1802-503X.
 11. VOCHOZKA, Marek. Efficiency and its calculation in connection with public authorities. Zeszyty Naukowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej, 2009, vol. 2009, No 11, 18 pp. ISSN 1643-7772.
 12. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Efficiency and Management of Public Authorities. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 17 pp. ISBN 978-9949-430-28-4.
 13. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Ekonomické versus finanční metody hodnocení investic (Economical versus financial methods of investment valuation). In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 13 pp. ISBN 978-80-87278-29-1.
 14. VOCHOZKA, Marek, Petr MULAČ and Miroslav MÁČE. Elektronický obchod : forma globalizace společnosti (E-commerce : form of society's globalization). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 87-93. ISSN 1802-503X.
 15. WALTEROVÁ, Dana, Petr MULAČ and Jiří TUČEK. Evropská měnová integrace (European monetary integration). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, č. 1, p. 109-119. ISSN 1802-503X.
 16. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA and Dana WALTEROVÁ. Financování terciárního vzdělávání v ČR v kontextu evropského vývoje (Financing the Tertiary Education in the Czech Republic in European Context). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, No 1, p. 43-52. ISSN 1802-503X.
 17. VOCHOZKA, Marek. Hodnocení finanční situace společnostiI EVRAZ Vítkovice steel a.s. prostřednictvím ukazatele EVA (Evaluation of Financial situation of Evraz Vítkovice Steel, a.s. by Indicator EVA). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 18. KALOVÁ, Jana and Radim MAREŠ. Hustota vody při atmosférickém tlaku v rozsahu od - 40 °C do + 40 °C (Density of Water at Atmospheric Pressure between - 40 °C and + 40 °C). Mechanical Engineering Journal -Strojárstvo. 2009, jún/2009, mimoriadne, p. 99-101. ISSN 1335-2938.
 19. CAHA, Zdeněk. Internacionální komponenty v rakouském sektoru Fachhochschulen (International components in the Austrian Fachhochschulen sector). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, p. 79-84. ISSN 1802-503X.
 20. POPP, František, Petra BEDNÁŘOVÁ and Jana KREJSOVÁ. Jemný anorganický odpadní materiál jako zdroj pro stavebnictví v Jihočeském kraji (Scrap soft unorganic waste as a source for building industries in South Bohemia). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 6 pp. ISSN 1802-503X.
 21. ŠOLC, Ladislav, Gabriela ŠVEJDOVÁ and Tsolmon JAMBAL. Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen (Costs calculation and its importance for determination of prices). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 23-34. ISSN 1802-503X.
 22. OURODA, Vlastislav, Jarmila JANSOVÁ and Veronika BABICKÁ. Kamenný domek v areálu Čížkrajické tvrze (The Stone Cottage in the Area of Čížkrajice Keep). In Památky jižních Čech 2. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2009. 12 pp. ISBN 978-80-85033-24-3.
 23. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Key topics in multicultural contemporary literature based on Zadie Smith´s The Autograph Man. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 159-162. ISSN 1802-503X.
 24. KONEČNÝ, František. Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu (Safety coordinator in the construction of a house). TZB-info. Praha, 2009, vol. 2009, 21.12.2009, 3 pp. ISSN 1801-4399.
 25. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA and Ludmila OPEKAROVÁ. Kvalita českých vysokých škol v systému financování (Quality of Higher Education in Financing System in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, No 1, 12 pp. ISSN 1802-503X.
 26. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Jana KREJSOVÁ. Kvalita vnitřního ovzduší v budově - měření formaldehydu (Indoor air quality in the building - the measurement of formaldehyde). In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2009. p. 30-32. ISBN 978-80-86837-21-5.
 27. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. Kvantifikace regionálních disparit (Quantification of regional disparities). In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta, 2009. p. 579-586. ISBN 978-80-7248-553-6.
 28. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ and Radka VÁCHALOVÁ. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření (Material Power Flows and Management Effectiveness). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, No 3, 9 pp. ISSN 1214-4967.
 29. KALOVÁ, Jana and Radim MAREŠ. Lineární expanze ideálního plynu (The linear expansion of an ideal gas). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 143-151. ISSN 1802-503X.
 30. MULAČOVÁ, Věra and Ludmila OPEKAROVÁ. Marketingová strategie rozvoje povodí Orlické nádrže (Marketing strategy of Orlik Reservoir area development). In Revitalizace Orlické nádrže. České Budějovice: VŠTE, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-87278-29-1.
 31. KALOVÁ, Jana and Věra KURCOVÁ. Metodika implementace informačních systémů pro malé podniky (Implementation Methodology of Information Systems for Small Enterprises). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, No 3, 5 pp. ISSN 1214-4967.
 32. MÁČE, Miroslav. Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru (A proposal of the new public notice about the accounting in the public sector). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 9 pp. ISSN 1802-503X.
 33. KUPILÍK, Václav and Petra BEDNÁŘOVÁ. Nepřípustná výstavba individuálních rodinných domů (Inadminisable Building of Single Houses). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 14 pp. ISSN 1802-503X.
 34. MAREŠ, Radim and Jana KALOVÁ. Nová mezinárodní formulace pro vazkost vody a vodní páry v průmyslových výpočtech (New international formulation for the viscosity of water and steam for industrial calculations). In 8th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow, ES 2009. Plzeň: ZČU Plzeň, 2009. 6 pp. ISBN 978-80-7043-665-3.
 35. ŠVEJDOVÁ, Gabriela, Ladislav ŠOLC and Tsolmon JAMBAL. Oceňování pracovních míst a hodnocení zaměstnanců (Evaluation of job positions and employee appraisal). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 35-42. ISSN 1802-503X.
 36. CAHA, Zdeněk. Odborná praxe jako integrální součást studia v rakouském sektoru Fachhochshulen (Professional experience as an integral part of studies in education Fachhochschule programes). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 129-139. ISSN 1802-503X.
 37. HRUŠKOVÁ, Lenka. Online výuka jako komplexní výuková metoda (Online Learning as a Complex Educational Method). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 8 pp. ISSN 1214-4967.
 38. KONEČNÝ, František. Optimalizace postupu při povolování staveb (Optimization of the construction authorization). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, vol. 2, No 1, 9 pp. ISSN 1802-503X.
 39. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Jana KREJSOVÁ. Petráškův pramen - kvalitní zdroj pitné a balené pramenité vody (Petrášek's spring, quality resource of drinking and bottled spring water). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 9 pp. ISSN 1802-503X.
 40. KALOVÁ, Jana. Podivná voda (Strange water). Rozhledy matematicko-fyzikální. Praha: JČMF, Praha, 2009, 84(2009), No 2, p. 22-26. ISSN 0035-9343.
 41. KALOVÁ, Jana, Kamil DEDECIUS and Vladimír BLAŽEK. Pojistná zásoba a ERP systémy (Safety stock and ERP systems). In Invence - Inovace - Investice : od recese k prosperitě. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 373-376. ISBN 978-80-248-1977-8.
 42. KALOVÁ, Jana, Kamil DEDECIUS and Věra KURCOVÁ. Pojistná zásoba a náhodná procházka (Safety Stock and Random Walk). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2009, No 1, p. 181-188. ISSN 1802-503X.
 43. WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ and Kristina KABOURKOVÁ. Population Ageing Related to Socio-Economic Factors. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, č. 2, p. 59-67. ISSN 1802-503X.
 44. KALOVÁ, Jana and Radim MAREŠ. Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých par podchlazené vody (Calculation of the vapor pressure of supercooled water using Excel). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 153-159. ISSN 1802-503X.
 45. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Použitie parozábran v šikmých strechách (The use of vapour barriers in sloping roofs). Stavebné materiály. 2009, V, 1-2, p. 40-41. ISSN 1336-7617.
 46. BENDOVÁ, Šárka and Dana WALTEROVÁ. Practise and Theory of CSR Applied within the Process of Public Administration Management. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, 2. ročník, No 2, p. 69-77. ISSN 1802-503X.
 47. MÁČE, Miroslav. Pravdivé a poctivé odpisy (Fair and true depreciation). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 8 pp. ISSN 1802-503X.
 48. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Predikce vývoje společnosti Bernard,a.s. na základě výsledků vybraných bankrotních a bonitních modelů (Prediction of Development of Bernard Company on the Basis of Selected Bankruptcy and Creditworthy Models). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 8 pp. ISSN 1214-4967.
 49. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ and Jana MORAVCOVÁ. Principy strategického rozvoje zájmové oblasti Orlicka (The principles of strategic development of locality Orlicko). In Revitalizace Orlické nádrže 2009. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. p. 229-244. ISBN 978-80-87278-29-1.
 50. HYNKOVÁ, Alena. Problémy a obnova strešných plášťov (Problems and reconstruction roof sheets). Stavebné materiály. 2009, V, 1-2, p. 50-51. ISSN 1336-7617.
 51. MULAČ, Petr and Marek VOCHOZKA. Problémyaplikace ekonomické přidané hodnoty při oceňování podniků (Problems of Application of Economic Value Added for Enterprises Appraising). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 52. VOCHOZKA, Marek. Profesní vysoká škola versus klasická univerzita (Institute of Technology and Business - professional Institute). Poradce - Auditor 3/2009. 2009, vol. 2009, No 3, p. 2-4. ISSN 1803-5213.
 53. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ and Dana KUBŮ. Projekce a implementace podnikové strategie na příkladu Landal Marina Lipno (Corporate Strategy Projection and Implementation on Example of Landal Marina Lipno). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, No 3, 16 pp. ISSN 1214-4967.
 54. KONEČNÝ, František. Provázanost stavebního zákona a některých souvisejících předpisů (Consistency of the Building Act and other laws). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, vol. 2, No 2, 6 pp. ISSN 1802-503X.
 55. KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management (The Guide for Internal Auditing and Risk Management). první. Praha: C.H.Beck, 2009. 167 pp. C.H.Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-121-5.
 56. KRÁLOVÁ, Vendula. Přijetí eura ve Slovinsku a inflace (Inflation within the Context of the Euro Adoption in Slovenia). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 8 pp. ISSN 1214-4967.
 57. HRABĚTOVÁ, Jaroslava. Psychologie oběti (Victim Psychology). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 8 pp. ISSN 1802-503X.
 58. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. PUTI OCENKI EKOLOGO-GIGIJENIČESKOJ BEZOPASNOSTI INTER'JERA POSTROJEK I POMEŠČENIJ (How to secure health wholesomeness of buildings?). EKOLOGIČNA BEZPEKA. Kremenčuk: Kremenčucký polytechnický institut, 2009, 1/2009, 1/2009, p. 13-16. ISSN 2073-5057.
 59. KUPILÍK, Václav and Jana KREJSOVÁ. Radon a produkty jeho rozpadu (Radon and productions of his decomposition). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 4 pp. ISSN 1802-503X.
 60. POPP, František. Radonová diagnostika - optimální průzkum pro rekonstrukce (Radon's diagnostics). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 3 pp. ISSN 1802-503X.
 61. CAHA, Zdeněk. Rakouské Fachhochschulen jako příklad dobře fungujících vysokých škol neuniverzitního typu (Austrian Fachhochschulen as an example of a well working type of non-university higher education schools). In Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, České Budějovice, 2009. p. 29-37. ISBN 978-80-86708-79-9.
 62. VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Rating of the national corporation Budweiser Budvar in the years 2003 - 2006. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, 15 pp. ISSN 1802-503X.
 63. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Skladba šikmých střech, funkce a problematika jednotlivých vrstev (Types sloping roofs, functions and problems of individual layers). In Zborník zo sympózia STRECHY 2009. 1. vydání. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. p. 131-136. ISBN 978-80-227-3209-3.
 64. VÁCHALOVÁ, Radka, Jan VÁCHAL and Petra PÁRTLOVÁ. Stanovení potenciálu krajiny, předpoklad regionálního rozvoje (Landscape Potential Assessment as a Regional Development Presumption). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, No 3, 8 pp. ISSN 1214-4967.
 65. KOPTA, Daniel and Martin MARŠÍK. Statistické vyhodnocení vývoje výkupních cen mléka v EU (Statistical Evaluation of Development of Redemption Prices of Milk in EU). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 8 pp. ISSN 1214-4967.
 66. KONEČNÝ, František. Státní správa ve výstavbě (State Administration of Construction). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 3 pp. ISSN 1214-4967.
 67. PETR, Petr. Stříbrná stuha Lipenska (Lipno silver ribbon). Frymburk: Městys Frymburk, 2009. 85 pp. Městys Frymburk, sv. 1. ISBN 978-80-254-4453-5.
 68. DEDECIUS, Kamil. Svobodný software v komerční a správní sféře (Free Sofware in Business and Administration). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 5 pp. ISSN 1214-4967.
 69. VYSOKÁ, Jana. Symetrické polynomy ve vybraných úlohách (Symmetric polynoms in specific examples). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 203-208. ISSN 1802-503X.
 70. WALTEROVÁ, Dana, Marek VOCHOZKA and Šárka BENDOVÁ. The Subprime Mortgage and Bank Crisis in the Financial Market. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 95-108. ISSN 1802-503X.
 71. MULAČOVÁ, Věra and Ludmila OPEKAROVÁ. Trvale udržitelný rozvoj v maloobchodě (Sustainability In Retail). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 72. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ and Jana MORAVCOVÁ. Typology and Landscape Structuralization. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 2, p. 161-177, 18 pp. ISSN 1802-503X.
 73. KAFKA, Tomáš. Ujišťovací versus konzultační služby interního auditu (Assurance versus Consulting Services of Internal Auditing). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 5 pp. ISSN 1214-4967.
 74. OPEKAROVÁ, Ludmila and Věra MULAČOVÁ. Velká deprese pohledem současnosti - poučení z historie. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 75. ŠTRONEROVÁ, Jana and Tomáš DOLANSKÝ. Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek část 1: Úvod. (Virtual methods for preservation and advertising of monuments Part 1: Introduction). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 189-193. ISSN 1802-503X.
 76. ŠTRONEROVÁ, Jana and Tomáš DOLANSKÝ. Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek část 2: Tvorba prostorových fotografických kolekcí (Virtual methods for preservation and advertising of monuments Part 2: The creation of 3D photographic collections.). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 195-202. ISSN 1802-503X.
 77. HYNKOVÁ, Alena and Petra BEDNÁŘOVÁ. Vlhkost a biologické napadení krovů a dřevěných stropů (Dampness a biological attack of roofs and wooden ceilingsLittera). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 6 pp. ISSN 1802-503X.
 78. KREJSOVÁ, Jana. Vlhkost a plísně v bytových prostorách (Moisture and fungi in the residential premise). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 7 pp. ISSN 1802-503X.
 79. BEDNÁŘOVÁ, Petra. Vlhkost dřevěných krokví v zateplené šikmé střešní konstrukci v závislosti na skladbě střešního pláště (Dampness wooden spar in heat cladding oblique roof structure depends on composition of a roof cladding). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 5 pp. ISSN 1802-503X.
 80. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. Vliv záměny prvků zateplovacího systému na ekonomický efekt zateplení budov (The Effect of the Change of Parts of the Insulated Systems on the Economic Effect of the Insulation of Buildings). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 81. HRUŠKOVÁ, Lenka. Využití, administrace a vyhodnocení NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (Use, administration and evaluation of the NEO five factors personal inventory). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, p. 151-157. ISSN 1802-503X.
 82. TUČEK, Jiří, Marek VOCHOZKA and Kristina KABOURKOVÁ. Využití dotací z fondu EAFRD Program rozvoje venkova jako zdroje financování a podpory rozvoje regionu (Use of EAFRD grants as a source for financing and supporting regional development). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č.1, 7 pp. ISSN 1802-503X.
 83. JAMBAL, Tsolmon, Ladislav ŠOLC and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vývoj podnikových procesů firmy Zeelandia v období 2002 - 2006 (Development of Entrepreneurial Processes of the Company Zeelandia in 2002 - 2006). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 84. ŠÍMA, František. Vzdálenost bodu od přímky (Distance of a point from straight line). Matematika - fyzika - informatika. 2009, vol. 18, No 8, p. 458-468. ISSN 1210-1761.
 85. OPEKAROVÁ, Ludmila, Petr MULAČ and Jiří TUČEK. Vzdělání - statek soukromý nebo veřejný (Education - public goods or private goods). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, No 1, 8 pp. ISSN 1802-503X.
 86. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. Užitný vzor č. 20298 (Equipment for measuring filter and hydraulic properties obsypu drainage pipe). 2009.
 87. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. Užitný vzor č. 20259 (Device for measuring soil susceptibility to stress-strain). 2009.
 88. KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK and Dana WALTEROVÁ. Zásoby (Inventory). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, p. 5-11. ISSN 1802-503X.
 89. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Petr MULAČ. Zkreslování hodnoty podniků vyloučením majetkového ocenění (Distortion of Enterprise Value by Exclusion of Property Assessment). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, vol. 6, 3/2009, 6 pp. ISSN 1214-4967.
 90. HYNKOVÁ, Alena. Zkušenosti s rozdíly mezi teorií a praxí u dřevěných vazníků (Experience with the differences between theory and practice of wood trusses). In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2009. p. 126-130. ISBN 978-80-86837-21-5.
 91. MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Změny v marketingovém mixu současného maloobchodu (Marketing mix changes). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE, 2009, vol. 2, No 1, p. 65-70. ISSN 1802-503X.
 92. VOCHOZKA, Marek. Značka na spotřebitelském trhu potravin (Brand in the Consumer Food Market). In Regionální trh potravin. 1st ed. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009. p. 170-186, 16 pp. Jednota, spotřební družstvo. ISBN 978-80-86266-18-3.
 93. 2008

 94. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miroslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině. Užitný vzor č. 18987. (Drainage, retention and supply systém for water regim regulation in landscape). 2008.
 95. ŠÍR, Miroslav, Jiří LÖFFELMANN, Jan VÁCHAL, Miroslav KREJČA, Stanislav ŠKODA, Jan FRELICH and Radka VÁCHALOVÁ. Zařízení pro měření vlhkosti materiálů. Užitný vzor č. 18628. (The equipment for material moisture measuring). 2008.
 96. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miroslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech. Užitný vzor č. 18989. (Water regime regulation equipment in wetland systems). 2008.
 97. 2007

 98. HRUŠKOVÁ, Lenka. Group and Cooperative Teaching as a Part of Complex Teaching Method. Savremenyj naučnyj vestnik. Bělehrad: Rusnaučkniga, 2007, Neuveden, 13/2007, p. 27-31. ISSN 1561-6886.
Display details
Displayed: 5/12/2021 12:37