MULAČ, Petr a Marek VOCHOZKA. Problémyaplikace ekonomické přidané hodnoty při oceňování podniků. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problémyaplikace ekonomické přidané hodnoty při oceňování podniků
Název anglicky Problems of Application of Economic Value Added for Enterprises Appraising
Autoři MULAČ, Petr (203 Česká republika, garant) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika).
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000174
Klíčová slova česky Ekonomická přidaná hodnota ; oceňování; cash flow
Klíčová slova anglicky Economic value added ; assessmen ; cash flow
Štítky RIV10MSM
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 29. 9. 2010 11:42.
Anotace
Teorie finančního managementu velmi výrazně prosazuje přechod od tradičních měřítek výkonnosti podniku k tzv. novým ukazatelům. Mezi těmito indikátory zaujímají speciální pozici hodnotová kritéria, zejména ekonomická přidaná hodnota (EVA) a tržní přidaná hodnota (MVA). Tato hlediska svým pojetím nejlépe vystihují klasický mikroekonomický pohled na rozhodování firmy, neboť důsledně reflektují její základní cíl - maximalizaci ekonomického zisku. Proto se stále výrazněji prosazují i do specializovaných finančních dis-ciplín, mj. i do oceňování podniků. V rámci teoretických přístupů je metoda EVA řazena mezi ty nejsprávnější a nejpřesnější. Její popularita v české znalecké praxi je však poměrně malá a její aplikace v posudcích velmi vzácné. Je to způsobeno tím, že metoda EVA má celou řadu praktických úskalí a problémů.
Anotace anglicky
The financial management theory prefers the changeover from traditional measures of company performance to so-called new indicators. Value criteria have special positions in this group, especially economic value added (EVA) and market value added (MVA). These criteria fit traditional microeconomic views of firm decision making process the best because they strictly illustrate its main goal - economic profit maximizing. That is why these methods also affect specialized financial disciplines, i. e. enterprise assessment. Within theoretical procedures EVA is considered to be one of the best and most precise techniques. Even so practical application of EVA in assessment is quite rare because of its practical problems and complications.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 16:09