SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities
Název česky Marketing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, od s. 143-151, 9 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-53-5
Klíčová slova česky marketing; marketingový mix; komunikační mix; univerzitní
Klíčová slova anglicky marketing; marketing mix; communication mix; university
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAA; MAR; MAK; MOP; MAM_1, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:28.
Anotace
Competitiveness in the tertiary education market is during these days very significant. In 2000 appeared first private universities in the Czech market. Not only their activities but also activities of public universities gave origins to first signs of competitive fight in the market of tertiary education in the Czech Republic. Marketing of educational institution and mainly universities is one of the newest branches of marketing application. First authors abroad (for example Cutlip) started to pay their attention to those problems already after II. World War. In the Czech Republic first authors started to study these problems after so called “Velvety revolution”. However up to the present day comprehensive analyses especially in the marketing and marketing communication in the area of the tertiary education has been still missing. In the Czech Republic marketing application of universities can be considered as a relatively unexplored part of marketing. With reference to increasing competitiveness at the tertiary education market marketing, marketing application and marketing communication can be considered as an important tools of escalation of competitive advantages of universities. This article tries to discuss which marketing mixes can be effectively applied to the Czech universities.
Anotace česky
Konkurenceschopnost v terciárním vzdělávání trhu je v těchto dnech velmi významné. V roce 2000 se objevil první soukromé univerzity na českém trhu. Nejen jejich činnost, ale také činnost veřejných vysokých škol dal původy k první známky konkurenčního boje na trhu terciárního vzdělávání v České republice. Marketing vzdělávací instituce a především univerzity je jedním z nejnovějších odvětví marketingové aplikace. první Autoři v zahraničí (např. Cutlip) začala věnovat svou pozornost na ty, Problémy již po II. Světová válka. V českých autorů republika První začal studovat tyto problémy po tzv. "Sametové revoluce". nicméně až do současnosti den komplexních analýz, zejména v marketingu a marketingová komunikace v oblasti terciárního vzdělávání bylo stále chybí. V hospodářském České republice uplatňování vysokých škol může být považovat za relativně neprozkoumané části na trh. S odkazem na zvýšení konkurenceschopnosti na terciární trh vzdělávání na trhu, marketing aplikace a marketingová komunikace lze považovat za důležité nástroje zvyšování konkurenční výhody univerzit. tento článek se snaží diskutovat, které marketingové mixy lze účinně aplikovat na české vysoké školy.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 00:04