ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Preference seniorů na trhu cestovního ruchu
Název anglicky Seniors' preferences in the tourism market
Autoři ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky cestovní ruch seniorů; preference seniorů; služby; atraktivity cestovního ruchu
Klíčová slova anglicky senior tourism market; seniors’ preferences; seniors’ travelling
Štítky CER, ERIH, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAV_a, MAZ, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 8. 2018 11:45.
Anotace
"Příspěvek se věnuje preferencím seniorů v oblasti cestovního ruchu. Výzkum je rozdělen do dvou částí. První část hledá odpověď na otázku, jaké prvky turistické infrastruktury motivují seniory k cestám, a druhá část zkoumá preference seniorů při výběru pobytu. Otázky do obou částí dotazníku byly formulovány na základě preferencí uváděných v literatuře. Cílem příspěvku je verifikovat tvrzení formulovaná v části introduction a zjistit preference seniorů při cestování. Závěry mohou být použity jako inspirace pro podnikatele v cestovním ruchu, kteří cílí na segment seniorů, a též pro destinační management jako jedno z vodítek, jak připravit atraktivní destinační nabídku."
Anotace anglicky
This article focuses on seniors' preferences for tourism. The research is divided into two parts. The first part looks for the answer to the question of what elements of the tourist infrastructure motivate the elderly to travel, and the second part examines the preferences of seniors in choosing their residence. Questions to both parts of the questionnaire were formulated based on the preferences cited in the literature. The aim of the paper is to verify the claims formulated in the introduction section and to determine the preferences of seniors when traveling. Conclusions can be used as inspiration for tourism entrepreneurs targeting the senior segment as well as destination management as one of the guides to prepare an attractive destination.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:47