Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Blahobyt ve vybraných regionech zemí V4. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, roč. 2018, č. 2. ISSN 1805-3246.
 2. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. Preference hostů lokálních ubytovacích zařízení ve vztahu k preferencím ostatních hostů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 114-121. ISSN 1339-3189.
 3. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.
 4. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189.
 5. HUMLEROVÁ, Veronika. Rozvoj venkovských obcí v Jihočeském kraji prostřednictvím externích finančních zdrojů. Acta Sting. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2018, roč. 2018, č. 1, 13 s. ISSN 1805-6873.
 6. HUMLEROVÁ, Veronika. The Impact of Human Potential on the Economic Success of Rural Municipalities. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; Proceedings of The 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). vol. 2018. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 3485 - 3493. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 7. 2017

 8. HUMLEROVÁ, Veronika. Analýza meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 26-36. ISSN 1339-3189.
 9. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1. vyd. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-1-5108-5191-7.
 10. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji. Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 21, č. 1, s. 26-36. ISSN 1337-9453.
 11. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. Motivation for Travelling As a Determining Condition In The Case Of Asian Tourists. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management trough Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Vienna, Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1891 - 1900. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 12. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 112-127. ISSN 1339-3189.
 13. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 97-112. ISSN 1339-3189.
 14. HUMLEROVÁ, Veronika. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ PODPOROVANÝ EVROPSKOU UNIÍ V OBDOBÍ 2007 - 2015. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 802-809. ISBN 978-80-210-8586-2.
 15. HUMLEROVÁ, Veronika. Rural municipalities in the context of local economic development in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1503-1510. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 16. HUMLEROVÁ, Veronika. Strategy of Regional Development and Rural Development supported by the EU and their implementation in the Czech Republic (case study). In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1512-1519. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 17. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. What Influences Guests’ Total Evaluation of Five-Star Hotels. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management trough Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Vienna, Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2533-2545. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 18. 2016

 19. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. Perception of the Service Quality in the Senior Tourism Market. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth; Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Seville, Španělsko: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 741 - 757. ISBN 978-0-9860419-8-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 22:44