MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci
Název anglicky Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky sociokulturní faktory; osobní ekonomické údaje; citlivý osobní údaj
Klíčová slova anglicky socio-cultural factors; personal economic data; sensitive personal data
Štítky CRM, ERIH, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAV_a, MAZ, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 8. 2018 11:53.
Anotace
Článek si klade za cíl posoudit, zda stupeň pociťované citlivosti vybraných osobních údajů je ovlivněn pohlavím či nikoliv. Vybrané osobní údaje jsou z oblasti sociokulturních faktorů (postojů) a osobní ekonomické situace. Data byla sbírána prostřednictvím papírových dotazníků, kdy respondenti vyjadřovali stupeň pociťované (vnímané) citlivosti pomocí pětibodové škály. Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že stupeň pociťované citlivosti vybraných analyzovaných osobních údajů je nezávislý na pohlaví respondentů. Nicméně byla identifikována jedna výjimka – údaj o vlastnictví hodnotných movitých věcí je jediným z analyzovaných údajů, kde se muži a ženy rozcházejí ve vnímané citlivosti. V tomto případě muži pociťují vyšší stupeň citlivosti než ženy. Muži zkrátka vnímají tento údaj citlivěji než ženy, přičemž ženy jsou velmi často nerozhodné (resp. neutrální)
Anotace anglicky
This paper aims at finding out whether the degree of perceived sensitivity of chosen personal data is influenced by gender. The chosen personal data include socio-cultural factors (attitudes) and personal economic situation. Necessary data for analysis was collected by means of a printed questionnaire where respondents expressed the degree of perceived sensitivity, using a five-point scale. It was found out that the degree of sensitivity of the chosen personal data is independent on respondents' gender. However, one exception was identified – “Ownership of valuable movable property (e.g. car, jewellery etc.)” is the only one of the analysed personal data where men and women differ in their perceived sensitivity. In this case, men perceive a higher degree of sensitivity than women. In other words, men consider this kind of data more sensitive than women; women are very often indecisive (respectively neutral).
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:00