SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of selected universities websites
Název česky Hodnocení webových stran vybraných vysokých škol
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, od s. 251-262, 12 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-73-3
Klíčová slova česky vysoká škola; marketingová komunikace; internet; hodnocení webových stran
Klíčová slova anglicky university; marketing communication; internet; websites evaluation
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, MAV, MAV_a, MAZ, MOP, MRS, PRJ, PRM_1, PRM_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 5. 2014 14:48.
Anotace
Strict competition in the tertiary education market leads to the necessity of use of more effective ways and channels of marketing communication for universities presentation to the target markets and stakeholders. With respect to the key target segment of universities internet presentation of universities and universities websites are crucial means of marketing communication with this target segment. This article focuses on the comparison of selected universities websites in light of basic information that is important for the evaluation by the mean of the independent validators and ranks. Comparative analysis of the development of selected university websites was carried out in the course of four years from the first comparison and analysis carried out in 2008.
Anotace česky
Silná konkurence v oblasti trhu terciárního vzdělávání vede k nutnosti používání efektivnějších způsobů a kanálů marketingové komunikace pro prezentaci vysokých škol určenou pro cílové trhy a stakeholdery. S ohledem na cílové segmenty vysokých škol internetová prezentace vysokých škol a webové stránky vysokých škol jsou klíčové prostředky marketingové komunikace zacílené na tyto tržní segmenty. Tento článek se zaměřuje na porovnání webových stránek vybraných vysokých škol s ohledem na základní informace, které jsou důležité pro hodnocení prostřednictvím nezávislých validátorů a ranků. Komparativní analýza vývoje vybraných webových stran byla provedena po uplynutí čtyř let po prvním výzkumu, analýze a srovnávání provedeném v roce 2008.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 12:21