Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2018

  1. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Blahobyt ve vybraných regionech zemí V4. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, roč. 2018, č. 2. ISSN 1805-3246.
  2. HUMLEROVÁ, Veronika. Rozvoj venkovských obcí v Jihočeském kraji prostřednictvím externích finančních zdrojů. Acta Sting. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2018, roč. 2018, č. 1, 13 s. ISSN 1805-6873.
  3. 2013

  4. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
  5. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2023 16:35