SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing models
Název česky Marketingové modely
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků, od s. 191-198, 8 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-62-7
Klíčová slova česky marketing; marketingové modely; marketingový mix
Klíčová slova anglicky marketing; marketing models; marketing mix Introduction
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAM, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAR, MAZ, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:29.
Anotace
Marketing and marketing management changed with respect to varying marketing environment considerably during last years. These changes brought new aspects of modelling to the marketing and marketing management. This paper focuses on the possibilities of usage of mathematical and other models in marketing. The aim of this article is to carry out the literature review of international literature and other sources concerning phenomenon of modelling in marketing in order to present a comprehensive summary of different types of models in marketing. First part of this paper focuses on the development of modelling in marketing from the historical point of view. The second part of article deals with different types of models in marketing and present possibilities of usage of marketing models in particular tools of marketing mix. In the second part of the paper author shows several examples of usage of mathematical models in the product line decisions.
Anotace česky
Oblast marketingu i marketing managementu se v posledních letech významně mění s ohledem na měnící se marketingové prostředí. Tyto změny přináší do marketingu i marketingového řízení nové aspekty modelování. Tento článek se zaměřuje na moţnosti vyuţití matematických a dalších modelů v marketingu. Cílem tohoto článku je provést literární rešerši zahraniční literatury a dalších zdrojů, které se zabývají problematikou modelování v marketingu za účelem provedení uceleného přehledu různých typů modelů vyuţívaných v marketingu. První část tohoto článku se zaměřuje na vývoj modelování v marketingu z historického úhlu pohledu. Druhá část článku se zabývá různými typy modelů v marketingu a představuje moţnosti pouţití marketingových modelů v rámci jednotlivých nástrojů marketingového mixu. V druhé části článku autorka ukazuje několik moţný příkladů vyuţití matematického modelování v oblasti rozhodování o produktových řadách.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 02:58