SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, Neuveden, č. 1, s. 140-157. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol
Název anglicky Evaluation of Pre-Research of Key Stakeholder Groups of Universities
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Stakeholder; analýza stakeholderů; Metodika stakeholder Circle; vysoká škola; marketingová komunikace
Klíčová slova anglicky stakeholder; stakeholder analysis; Stakeholder Circle Methodology; university; marketing communication
Štítky KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAV, MAV_a, MAZ
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2013 14:06.
Anotace
Tento článek se zabývá vyhodnocením předvýzkumu autorky, který je zaměřen na oblast analýzy skupin stakeholderů vysokoškolských institucí, na něž je zaměřena marketingová komunikace vysokých škol. Autorka se v rámci tohoto předvýzkumu zabývá otázkou volby vhodné metody marketingového výzkumu pro identifikaci a prioritizaci klíčových skupin stakeholderů vysokých škol prostřednictvím Metodiky Stakeholder Circle. Dalším cílem předvýzkumu bylo prověření klíčových skupin stakeholderů vysokoškolských institucí na českém trhu terciárního vzdělávání, které byly vytipovány na základě literární rešerše zahraničních odborných zdrojů, a analýza prvních dvou kroků Metodiky Stakeholder Circle (identifikace a prioritizace klíčových skupin stakeholderů) podle výsledků předvýzkumu. Na základě vyhodnocení předvýzkumu byla stanovena vhodná metoda pro provedení vlastního marketingového výzkumu analýzy klíčových skupin stakeholderů vysokoškolských institucí na základě Metodiky Stakeholder Circle a primární klíčové skupiny stakeholderů pro vysoké školy na českém trhu terciárního vzdělávání pro budoucí výzkum autorky.
Anotace anglicky
This article focuses on the evaluation of the author's pre-research that focuses on the analysis of the key stakeholder groups of universities that are targeted by the universities marketing communication. The author deals with the issue of method selection for marketing research of identication and prioritization of key stakeholder groups of universities by means of the Stakeholder Circle Methodology. The verication of key stakeholder groups of universities at the Czech market of the tertiary education that were specied on the basis of the literature search of foreign scientic sources and analysis of the rst two steps of the Stakeholder Circle Methodology (identication and prioritisation of key stakeholder groups) according to results of the pre-research were the other aims of the pre-research. The suitable marketing research method for analysis of key stakeholders of universities based on the Stakeholder Circle Methodology and primary key stakeholder groups of universities at the Czech marketing of the tertiary education was determined on the basis of pre-research for the future author's research.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 20:34