SLABÁ, Marie. Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 145 s. ISBN 978-80-7468-013-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 145 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-013-7
Štítky KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:20.
Anotace
Tato učební opora je určena především studentům kombinované formy studia oboru Ekonomika a management, ale také jako základní učební pomůcka pro studenty denní formy studia tohoto oboru i dalších studentů, kteří si mohou zvolit předmět Marketing jako předmět volitelného bloku. Tato opora je koncipována jako základní učební pomůcka a vodítko pro studenty předmětu Marketing. Tato studijní opora si klade za cíl poskytnout studentům základní rámec předmětu marketing a vysvětlení základních pojmů a terminologie z oblasti marketingu. Jelikož kombinovaná forma studia klade vyšší nároky na samostudium studentů, každá kapitola obsahuje odkazy na povinnou i doporučenou literaturu. Zejména povinná literatura uvedená u jednotlivých kapitol je nutným základem samostudia, které je nezbytné pro zdárné absolvování předmětu. Každá kapitola na začátku shrnuje základní klíčové pojmy, které by si měl student pro prostudování kapitoly a odpovídající literatury osvojit. Otázky a úkoly na konci každé kapitoly upozorňují na primární problémy, které by měl student zvládnout, a mají za cíl prověřit získané teoretické znalosti shrnuté v dané kapitole opor i znalosti získané samostudiem. Úkoly k zamyšlení a diskusi vedou studenty k osvojení teoretických znalostí jejich aplikací na konkrétních případech a zamyšlení nad nastudovanou problematikou.
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2023 07:38