SLABÁ, Marie a Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, Neuveden, č. 2, s. 58-65. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle
Název anglicky New Approach to Marketing Communication Strategy with Utilization of Stakeholder Circle Methodology
Autoři SLABÁ, Marie a Marie HESKOVÁ.
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2013, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky marketingová komunikace; Metodika Stakeholder Circle; strategie marketingové komunikace
Klíčová slova anglicky marketing communication; Stakeholder Circle Methodology;marketing communication strategy
Štítky KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 6. 11. 2014 11:34.
Anotace
: S ohledem na rostoucí počet stakeholderů, zájmových skupin a cílových trhů, na něž se všechny organizace ve svých marketingových komunikačních strategiích zaměřují, je nutné hledat i nové cesty k pojetí koncepcí a přístupů efektivní marketingové komunikace a strategie marketingové komunikace. Cílem tohoto článku je navrhnout nový přístup k strategii marketingové komunikace, který bude propojovat tradiční pojetí strategie marketingové komunikace a moderní Metodiku Stakeholder Circle, která je zaměřena na analýzu, prioritizaci a mapování stakeholderů. Cílem tohoto nového pojetí je zapojení účinnějšího targetingu do oblasti strategie marketingové komunikace, který je zahrnut v Metodice Stakeholder Circle.
Anotace anglicky
Regarding the growing number of stakeholders, special interest groups and target markets that are targeted by all organisations in their marketing communication strategies, it is necessary to look for new ways to the conceptions and approaches to effective marketing communication and marketing communication strategies. The aim of this article is to suggest the new approach to the marketing communication strategy that connects the traditional approach with the marketing communication strategy and modern Stakeholder Circle Methodology that focuses on analysing, prioritisation and mapping the stakeholders. The object of this new approach is an involvement of more effective targeting to the marketing communication strategy that is involved in Stakeholder Circle Methodology
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 13:46