SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., č. 3, s. 305-326. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization
Název česky Skupiny stakeholderů veřejných a soukromých škol v České republice - identifikace, kategorizace a prioritizace
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Review of Economic Perspectives, Berlín, De Gruyter Open Ltd, 2015, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000544
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0022
Klíčová slova česky Vysoká škola; stakeholder management; stakeholder; skupiny stakeholderů
Klíčová slova anglicky stakeholder; stakeholder group; stakeholder management; university
Štítky A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAZ, RIV15, SCOPUS, S_IBW_A, S_MAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 16. 11. 2015 11:36.
Anotace
With regard to changes in the environment of tertiary education and tertiary educational systems, universities are now unlikely to succeed as 'separated closed' institutions that are unresponsive to their environment and stakeholders. Stakeholder analysis is considered as an important part of university management and marketing and universities have to take care of key stakeholder groups and build long term relationships with them. This paper focuses on the stakeholder analysis and adopts the stake-holder theory and analysis for the needs of the Czech market of tertiary education. This paper analyses results of the author's online questionnaire that provided the input for data analysis deploying basic descriptive analysis and first steps of stakeholder analysis - identification, categorization and prioritization. Results of author's research show that there are only slight differences between public and private universities and their perspective concerning generic stakeholder groups of universities. However the research revealed two controversial stakeholder groups - donors and competitors. In comparison with other stakeholder groups perception of these two stakeholder groups by public and private universities is very different. Stakeholder groups of public and private universities were categorized into four basic groups - primary internal stakeholder groups, primary external stakeholder groups, secondary internal stakeholder groups, and secondary external stakeholder groups. Primary internal and external stakeholder groups which are crucial for survival of universities are the most important stakeholder groups for universities. The author identified ten most important stakeholder groups for public and private universities separately, based on assigned priorities that will be used for further research.
Anotace česky
S ohledem na změny v prostředí terciárního vzdělávání a systému terciárního vzdělávání, vysoké školy nemohou uspět jako "oddělené uzavřené" instituce, které nereagují na vnější prostředí a stakeholdery. Analýza stakeholderů je považována za důležitou součástí managementu a marketingu vysokých škol, vysoké školy musí věnovat pozornost klíčovým skupinám stakeholderů a budovat s nimi dlouhodobé vztahy. Tento článek se zaměřuje na analýzu stakeholderů a přizpůsobení teorií a analýz týkající se stakeholderů potřebám českého trhu terciárního vzdělávání. Tento článek analyzuje výsledky dotazníku autorky, který poskytl vstupní data pro deskriptivní analýzu dat a první kroky analýzy stakeholderů - identifikaci, kategorizaci a stanovení priorit pro jednotlivé klíčové skupiny stakeholderů. Výsledky výzkumu autorova ukazují, že existují jen malé rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami a jejich vnímání skupin stakeholderů vysokých škol. Nicméně výzkum odhalil dvě kontroverzní skupiny stakeholderů - dárce a konkurenty. Ve srovnání s ostatními skupinami stakeholderů se vnímání těchto dvou skupin stakeholderů ze strany veřejných a soukromých vysokých škol velmi liší. Skupiny stakeholderů veřejných a soukromých vysokých škol byly rozděleny do čtyř základních skupin - primární interní skupiny stakeholderů, primární externí skupiny stakeholderů, sekundární interní skupiny stakeholderů a sekundární externí skupiny stakeholderů. Primární interní a externí skupiny stakeholderů, které mají zásadní význam pro přežití univerzit, jsou nejdůležitějšími skupinami stakeholderů pro vysoké školy. Autorka identifikovala deset nejdůležitějších skupin stakeholderů veřejných a soukromých vysokých škol na základě přiřazených priorit, které budou použity pro další autorčin výzkum.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 17:40