TUČEK, Jiří a Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů. In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. s. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů
Název anglicky Evaluation of effectiveness of bank loans
Autoři TUČEK, Jiří a Kristina KABOURKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků, od s. 71-75, 5 s. 2012.
Nakladatel ČVUT v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-01-05077-4
Klíčová slova česky úrok; úmor; umořovací plán; daňový štít; peněžní výdaj; diskontované výdaje
Klíčová slova anglicky interest; redemption; repayment plan; the tax shield; cash outlay; discounted costs
Štítky KEM3, PEK_2, UCE_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 7. 2013 09:55.
Anotace
V tomto článku se budeme zabývat otázkou výhodnosti úvěrů poskytovaných předními vybranými bankami na českém bankovním trhu. Hodnocení bude vycházet ze skutečných nákladů spojených s úvěrem. Příspěvek bude použit na posouzení přínosu a využití všech možných daňových úspor, včetně odpisů z pořízeného majetku. Porovnávali tři úvěry v bankách, které poskytují významnou většinou bankovních úvěrů a to banky Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Česká republika a.s.
Anotace anglicky
In this article we will address the issue of credit ratings in selected benefit the most active banks in the Czech banking market. Evaluation will be based on actual expenses associated with the loan. The paper will be applied to assess the benefit and use of all possible tax savings, including depreciation of assets acquired. They compared three loans at banks which provide medium mostly bank loans and Raiffeisenbank as Komercni banka, as and UniCredit Bank Czech Republic, as.. .
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 07:29