URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 11, č. 39, s. 118-127. ISSN 1337-7493.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”
Název česky MOŽNOSTI A OMEZENÍ PŘIJETÍ ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERSKÝCH PŘÍSTUPŮ: OD "BEST PRACTICE" AŽ PO "BEST FIT"
Autoři URBAN, Jan.
Vydání Studia commercialia Bratislavensia, Bratislava, Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, 1337-7493.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Podnikové řízení; Best Practice; Best Fit; řízení lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky Enterprise management; Best Practice; Best Fit; Human Resources Management
Štítky ERIH, KRM, MAD, PCM, PRI, STM
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 2. 7. 2018 11:20.
Anotace
Approaches, processes, and management methods that allegedly helped enterprises to achieve great results are often described as “Best Practice.” These approaches are usually recommended to other enterprises, often without a detailed analysis of the causes of their alleged success, as well as without assessment if they are suitable in other conditions. The article focuses on critical review of the conditions of using best practice when managing enterprises and shows its limits. It comes to the conclusion that “best practice” recommendations are rarely based on rigorous empirical methods of research and therefore are generally unreliable. There is, in addition, no widely held understanding of what is meant by the use of the term. Based on these findings and conclusions, the article promotes a more suitable approach of “Best Fit” which, unlike the methods of best practice based on processes, is based on common goals of successful managerial methods and their adaptation to the conditions and strategies of other enterprises. The approach is demonstrated by methods of human resources management.
Anotace česky
Přístupy, procesy a metody řízení, které údajně pomohly podnikům dosáhnout skvělých výsledků, jsou často označovány jako „best practice“ neboli „nejlepší praxe“. Tyto přístupy se obvykle doporučují jiným podnikům, často bez podrobné analýzy příčin jejich údajného úspěchu, stejně jako bez posození, zda jsou vhodné i za jiných podmínek. Článek se zaměřuje na kritické zhodnocení podmínek využívání nejlepší praxe při řízení podniků a ukazuje jeho limity. Dochází k závěru, že doporučení "nejlepší praxe" jsou zřídkakdy založeny na přísných empirických metodách výzkumu, a proto jsou obecně nespolehlivé. Kromě toho neexistuje obecné chápání toho, co se rozumí používáním tohoto výrazu. Na základě těchto zjištění a závěrů, článek podporuje vhodnější přístup „best fit“ neboli „nejlepší přizpůsobení“, který narozdíl od metody nejlepsí praxe, založené na procesech, vychází ze společných cílů úspěšných manažerských metod a jejich přizpůsobení podmínkám a strategiím jiných podniků. Přístup je demonstrován metodami řízení lidských zdrojů.
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2021 16:03