Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOBROVIČ, Ján, Veronika ČABINOVÁ, Peter GALLO, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Beáta BALOGOVÁ a Jozef ORGONÁŠ. Application of the DEA Model in Tourism SMEs: An Empirical Study from Slovakia in the Context of Business Sustainability. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 13, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 2071-1050.
 2. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Jaroslav KOLLMANN a Milan TALÍŘ. Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021, roč. 19, č. 2, s. 495-506. ISSN 1727-7051.
 3. KOSTIUK, Yaroslava, Eva KALINOVÁ a Jiří KUČERA. Impact of Globalization and Internationalization Processes on Added Value in EU Countries. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2021. s. nestránkováno, 10 s.
 4. POLLÁK, František a Peter MARKOVIČ. Size of Business Unit as a Factor Influencing Adoption of Digital Marketing: Empirical Analysis of SMEs Operating in the Central European Market. Administrative Sciences. Bailej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 2076-3387.
 5. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 6. 2020

 7. POLLÁK, František, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Crisis management of corporate reputation-analysis of selected e-commerce entities in times of global pandemics. In Petr D., Gerhard C., Vaclav O. IDIMT 2020: Digitalized Economy, Society and Information Management - 28th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz, Österreich: Trauner Verlag Universitat, 2020. s. 297-304. ISBN 978-3-99062-958-1.
 8. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 9. 2019

 10. KMECOVÁ, Iveta, Tereza RODOVÁ a Alexandra HERASYMJUK. ДОСТУП К СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ ВЫБРАННОЙ КОМПАНИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In CONFERENCE PROCEEDINGS: International scientific-practical online conference «Actual problems and prospects of innovative economics and technology development in the conditions of Ukraine's integration into European research and production space». 1. vyd. Kremenčuk: Poltavská obchodně-průmyslová komora v Kremenčuku, 2019. s. 28-34. ISBN 978-966-97716-3-6.
 11. DOBROVIČ, Ján, Rastislav RAJNOHA, Iveta VOZNAKOVA a Petra PÁRTLOVÁ. Action plan on sustainability of fight against tax fraud and tax evasion: EU countries comparison. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research (CSR), 2019, roč. 12(2019), č. 4, s. 272-285. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/18.
 12. ROZOVÁ, Dana, Lenka LIŽBETINOVÁ, Radovan SOUŠEK a Vladimír NĚMEC. Business Continuity Management in Air Transport Sector. In Andoga R. 14th International Scientific Conference on New Trends in Aviation Development, New Trends in Aviation Development 2019. 2019. vyd. Czech Republic: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 150 - 153. ISBN 978-1-72814-078-0. doi:10.1109/NTAD.2019.8875518.
 13. URBAN, Jan. Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101028.
 14. JAMBAL, Tsolmon a Jaroslav STUCHLÝ. Customer evaluation of loyalty programs in selected companies of the South Bohemian region. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101007.
 15. DOBROVIČ, Ján, Bohuslava MIHALČOVÁ, Michal PRUŽINSKÝ, Jozefína HVASTOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Mariusz SROKA. OPINIONS ON OFFERING MANAGERIAL POSITIONS FOR WOMEN: THE CASE FROM EASTERN SLOVAKIA. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Poland: Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, 2019, roč. 20, č. 2, s. 210 - 224. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2019.20.2.18.
 16. SLÁDEK, Pavel, Tomáš SIGMUND a Kristýna ŠINDELKOVÁ. Společenská odpovědnost firem a řízení lidských zdrojů. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 90-93. ISBN 978-80-7468-143-1.
 17. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. The Significance of Internal Enterprise Resources from the Perspective of the Opinion Level of Top Managers of Czech Enterprises Operating in Service Sector. In Horák, J. The Significance of Internal Enterprise Resources from the Perspective of the Opinion Level of Top Managers of Czech Enterprises Operating in Service Sector. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101024.
 18. KOT, Sebastian, Robert STEFKO, Ján DOBROVIČ, Rastislav RAJNOHA a Jan VÁCHAL. The Main Performance and Effectiveness Factors of Sustainable Financial Administration Reform Using Multidimensional Statistical Tools. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2019, roč. 11(2019), č. 13, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11133609.
 19. 2018

 20. LÍŠKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, Dagmar PARMOVÁ ŠKODOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Petr DVOŘÁK. Brownfields and investors in the Czech republic. In Doubcová, A. Book Series: "Geograficke Informacie" (Geographical information), vol. 22/2/2018: Papers from 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political Map of the World. 1. vyd. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 32-43. ISSN 1337-9453.
 21. KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430.
 22. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Economic potential of SMEs in the regional context of the Czech republic. In Dvoulety, O; Lukes, M; Misar, J. Proceedings of 6th International Conference on Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). 1. vyd. Praha, Česká republika: Oeconomica, Praha, 2018. s. 867-877. ISBN 978-80-245-2274-6.
 23. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 24. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Tsolmon JAMBAL. INDICATION OF PRODUCTION AND NON-PRODUCTION FUNCTIONS IN RURAL LANDSCAPE. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 30-40. ISSN 1338-4430.
 25. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 2, s. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 26. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 139 s. ISBN 978-80-7468-120-2.
 27. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 11, č. 39, s. 118-127. ISSN 1337-7493.
 28. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 205-215, 10 s. ISSN 1339-3189.
 29. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-182. ISSN 1339-3189.
 30. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. The role of internal resources within industrial and manufacturing enterprises in the Czech Republic. WSEAS Transactions on Business and Economics. World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018, roč. 2018, č. 15, s. 423-429. ISSN 1109-9526.
 31. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER a Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42, s. 258-268. ISSN 1211-555X.
 32. 2017

 33. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 104-113, 12 s. ISSN 1339-3189.
 34. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 124-133. ISSN 1339-3189.
 35. VÁCHAL, Jan a Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 215-226. ISSN 1337-7493.
 36. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 227-238. ISSN 1337-7493.
 37. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Business Aptitude of University Students and Its Analysis. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 683-690. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 38. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
 39. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Business process projection in relation to the internationalization of the external environment of industrial companies. In J. Váchal, M. Vochozka and J. Horák (Eds.). Book Series: SHS Web Conferences, vol. 39.: Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017): Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, Francie: EDP SCIENCES, 2017. s. Nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901027.
 40. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1. vyd. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-1-5108-5191-7.
 41. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 80-91. ISSN 2464-7217.
 42. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 43. STRAKOVÁ, Jarmila. Influence of the Meso-environment and the Macro-environment on the Success of Enterprises in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 1. vyd. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1300 - 1309. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 44. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Daniel LAJČIN. Innovations in energy business: The CEZ Group case study. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Managemenet through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1st. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2903-2916. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 45. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 46. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 81-88. ISSN 1339-3189.
 47. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
 48. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 62-70. ISSN 1339-3189.
 49. VANÍČKOVÁ, Radka a Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ. Risk management - knowledge management in logistics manufacturing company. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova. Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1. vydání. St. Petersburg, Russia: Arts for Business Ltd, 2017. s. 1628-1637. ISBN 978-88-96687-10-9.
 50. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Gabriela GABRHELOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Risk management in Czech Manufacturing company: Case Study. International Journal of Applied Business and Economic Research. Indie: Serials Publications Pvt. Ltd., 2017, Volume 15, Number 17, s. 59-73. ISSN 0972-7302.
 51. KUŠNIROVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND THEIR USE OF MANAGEMENT AUDIT AS A TOOL FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Proceedings Paper of 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV.). 1. vyd. Žilina: UNIVERSITY OF ZILINA, FACULTY OF OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2017. s. 1964-1971, 122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 52. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 118-127. ISSN 1214-4967.
 53. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
 54. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.
 55. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 75-82. ISSN 1339-3189.
 56. 2013

 57. ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
 58. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
 59. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN a Ladislav ŠOLC. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchodnej spoločnosti. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-231. ISBN 978-80-7468-059-5.
 60. 2012

 61. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 93 s. ISBN 978-80-87278-85-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 03:23