URBAN, Jan. Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101028.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity
Název česky Mechanismy řízení podniků: jejich silné stránky, slabé stránky a komplementarita
Autoři URBAN, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Les Ulis, France, Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy, od s. nestránkováno, 9 s. 2019.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001524
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9063-7
Doi http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20196101028
UT WoS 000467727800028
Klíčová slova česky správa a řízení společnosti; náklady agentury; veřejná korporace; firemní výkonnost
Klíčová slova anglicky corporate governance; agency costs; public corporation; corporate performance
Štítky PRI, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 11. 6. 2019 10:12.
Anotace
By corporate governance mechanisms we understand both market and non-market processes, including corporate rules and measures that tackle, internally and externally, two corporate governance problems, i.e. the vertical governance problem that arises between shareholders and managers, and the horizontal governance problem occurring between shareholders themselves. Efficient corporate governance mechanisms, aligning various stakeholder’s interests, help to put the right managers in the right place, providing them at the same time with the right set of incentives and constraints. While some corporate governance mechanisms serving these goals, both internal and external from the corporation perspective, are more efficient in dealing with vertical corporate governance, other solve better horizontal governance issues. The main emphasis of the article is laid on the relative role and limits of market and non-market corporate governance mechanisms solving vertical governance problems as well their complementarity and substitution possibilities. Its method is mainly based on secondary analysis of case studies in corporate governance.
Anotace česky
Mechanismy správy a řízení společností chápeme jako tržní, tak i netržní procesy, včetně podnikových pravidel a opatření, která řeší, interně i externě, dva problémy správy a řízení společností, tj. problém vertikální správy, který vzniká mezi akcionáři a manažery, a problém horizontální správy mezi akcionáři. Efektivní mechanismy řízení podniků, které spojují různé zájmy zúčastněných stran, pomáhají správným manažerům na správném místě a zároveň jim poskytují správný soubor pobídek a omezení. Zatímco některé mechanismy správy a řízení podniků, které slouží těmto cílům, jak interním, tak externím z pohledu korporace, jsou efektivnější při řešení vertikálního řízení podniků, jiné řeší otázky týkající se lepší horizontální správy. Hlavní důraz je kladen na relativní úlohu a limity tržních a netrhových mechanismů řízení podniků, které řeší problémy vertikální správy a jejich komplementaritu a možnosti substituce. Metoda je založena především na sekundární analýze případových studií v oblasti řízení podniků.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
doc._Urban.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 11. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:21