VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru
Název česky Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru
Název anglicky Summary research report: Stabilization and Development of Small and Medium Enterprises in Rural Areas
Autoři VÁCHAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Daniel LAJČIN (203 Česká republika, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk CAHA (203 Česká republika, domácí), Iveta KMECOVÁ (703 Slovensko, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan URBAN (203 Česká republika, domácí), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí), Stanislav BÍLEK (203 Česká republika, domácí), Michal RUSCHAK (203 Česká republika, domácí) a Lucie ŠVEHLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání České Budějovice, 90 s. 2021.
Nakladatel VŠTE v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/21:00001963
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-177-6
Klíčová slova česky "Malé a střední podniky; venkovský prostor; finanční řízení; strategické řízení a rozhodování; inovační potenciál; personalistika MSP; legislativa a administrativa MSP"
Klíčová slova anglicky "Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME"
Štítky PRI, RIV20
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 26. 4. 2021 10:40.
Anotace
Souhrnná výzkumná zpráva detailně popisuje za celý projekt, tedy za všechny řešené problematiky malého a středního podnikání dosažený stupeň poznání, naplnění cílů a stanovených výstupů. Jsou zde uvedeny a zdokumentovány nové poznatky, které jsou komparovány se stávající úrovní příslušné oblasti MSP v tuzemsku i zahraničí. Souhrnná výzkumná zpráva je výslednou zprávou za celý projekt, shrnuje dosažené výsledky i způsoby jejich dosažení.
Anotace anglicky
The summary research report describes in detail for the whole project, ie for all solved problems of small and medium business achieved the degree of knowledge, fulfillment of goals and set outputs. New findings are presented and documented here, which are compared with the current level of the relevant area of SMEs in the country and abroad. The summary research report is the final report for the whole project, it summarizes the achieved results and ways to achieve them.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Souhrnna_vyzkumna_zprava_el.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 18. 3. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Bc. Lucie Švehlová, učo 11195
 • osoba Ing. Petra Pártlová, Ph.D., učo 12305
 • osoba Mgr. Stanislav Bílek, učo 12968
 • osoba Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., učo 15363
 • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
 • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
 • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
 • osoba doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., učo 27823
 • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
 • osoba prof. Ing. Jan Váchal, CSc., učo 4027
 • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
 • osoba doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., učo 4090
 • osoba Ing. Michal Ruschak, MBA, učo 5977
 • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:59