POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řízení zásob
Název anglicky Inventory management
Autoři POLANECKÝ, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Brno, Logi 2013 : sborník příspěvků, od s. 492-497, 6 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-059-5
Klíčová slova česky řízení zásob; optimalizace; materiál; úroveň zásob
Klíčová slova anglicky inventory management; optimization; material; stock level
Štítky KEM2, PEK, PRI
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 12. 2013 11:38.
Anotace
Předmětem článku Řízení zásob bylo definovat zásoby a jejich jednotlivé podskupiny. Pojednáno bylo zejména o řízení zásob ve smyslu řízení materiálu, nedokončené výroby a polotovarů, výrobků a zboží. V rámci problematiky řízení zásob hrají nezastupitelnou roli tzv. řídící hladiny zásob, tedy různě charakterizované a různými metodami stanovené úrovně zásob, které slouží k jejich kontrole, řízení a na operativní úrovni také jako signalizační prostředek. V článku bylo pojednáno nejen řízení zásob a optimalizace dodávek jedné homogenní položky, ale také použití řídící hladiny zásob a optimalizační modely v případě více položek. Popsány byly jednotlivé metody řízení zásob v situaci závislé potřeby a v situaci nezávislé potřeby. V článku také bylo pojednáno o dalších problémech z oblasti řízení zásob, což představují metoda ABC, JUST IN TIME, konsignační sklady a outsourcing ve skladování.
Anotace anglicky
Subject of the article Inventory Management was to define the inventory and their various subgroups. Treatise was especially inventory management in terms of management of material, work in progress and semi-finished, products and goods. Within the context of inventory management play an irreplaceable role in the control stock levels, thus variously characterized and different methods of inventory levels, which are used for their control and management at the operational level also as a signaling device. The article discusses not only inventory management and optimization of supply one homogenous item, but also use of the control stock levels and optimization models for multiple items. The different methods of inventory control were describes in a situation dependent needs and situation-independent needs. The article also discussed the other issues in the area of inventory management, which represent these methods the ABC, JUST IN TIME, consignment stores and outsourcing in storage.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 09:10