Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 4. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, vol. 15, No 2, p. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 5. STACHOVÁ, Katarína, Zdenko STACHO, Jana BLŠTÁKOVÁ, Martina HLATKÁ and Larisa KAPUSTINA. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 4, p. 180-186. ISSN 0469-6255.
 6. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, vol. 11, No 39, p. 118-127. ISSN 1337-7493.
 7. 2015

 8. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN and Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, No 1, p. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2.
 9. VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management (Personnel management). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 95 pp.
 10. 2014

 11. KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců (Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
 12. ZEMAN, Robert and Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), p. 100-103. ISSN 2310-4570.
 13. VANÍČKOVÁ, Radka and Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců (Corporate employee training and education). In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. p. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2.
 14. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 15. KMECOVÁ, Iveta and Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby (Motivation as a Crucial Determinant of Increasing the Teaching Effeciency). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 16. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: UHK Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2014. p. 6-10. ISSN 1214-0554.
 17. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership (Leadership). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9.
 18. 2013

 19. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi (Effective time management in the managerial profession). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 20. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzita Hradec králové, 2013. p. 12-14, 306 pp. ISBN 978-80-7435-252-2.
 21. VANÍČKOVÁ, Radka and Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání (Personality development of the talented children and pupils in the educational process). 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. p. 145 - 149, 160 pp. ISBN 978-80-7394-453-7.
 22. VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu (Talent employee organization as a significant contribution in the workplace). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5.
Display details
Displayed: 7/10/2022 18:48