LIŽBETINOVÁ, Lenka. The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies. Logos polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 152-163. ISSN 1804-3682.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies
Název česky Hodnocení interních komunikačních toků v podniku
Autoři LIŽBETINOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Logos polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, 1804-3682.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000525
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky interní komunikace; hodnocení komunikačních toků; skladba komunikačních nástrojů
Klíčová slova anglicky internal communication; evaluation of communication flows; communication tool kit
Štítky KCRM6, RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 4. 2016 23:10.
Anotace
The paper deals with the evaluation of internal communication in company. Functional communication system is a competitive advantage because it increases the flexibility of the company and its customer service. Communication audits are conducted in various ways in practice. However, the sticking point is to collect data in a form to allow set firm conclusions and providing possibilities for their optimization either. Therefore, it is necessary to correctly define the relevant requirements for measuring and subsequent evaluation of the data obtained on the communication flows. These data can then be further analysed and processed for example, through statistical methods. Proposal requirements in article is elaborated on the analysis of current approaches to given issue in the Czech Republic and abroad, logical deduction, as well as comparisons with quality requirements by the standards of ISO 9000.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá hodnocením interní komunikace podniku. Funkční komunikační systém představuje konkurenční výhodu, protože zvyšuje flexibilitu společnosti a její zákaznický servis. V praxi jsou komunikační audity prováděny různými způsoby. Nicméně, problematickým bodem je získávání údajů v takové formě, aby z nich bylo možné vyvodit jednoznačné závěry a zároveň poskytovaly prostor pro jejich optimalizaci. Z tohoto důvodu je nutné, správně vymezit příslušné požadavky na měření a následné hodnocení získaných údajů o komunikačních tocích. Tyto údaje pak lze dále analyzovat a zpracovávat např. prostřednictvím statisticko-matematických metod. Návrh požadavků je v článku vypracován na základě analýzy současných přístupů v dané problematice v ČR a v zahraničí, logické dedukce, jakož i komparace s požadavky na kvalitu ve smyslu norem řady ISO 9000.
VytisknoutZobrazeno: 26. 11. 2020 05:24