Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. SLABÁ, Marie a Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-9112.
  2. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 316-319. ISSN 1805-8949.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Emergency - a crisis of separation. Economics and management. Brno: Univerzita obrany, 2015, Neuveden, č. 2, s. 86 - 94. ISSN 1802-3975.
  4. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. ROMANICA OLOMUCENSIA. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2015, vol. 27, č. 1, s. 57-71. ISSN 1803-4136.
  5. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 210-216. ISSN 1805-8949.
  6. KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 233-240. ISSN 1805-8949.
  7. ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 10-17. ISSN 1805-8949.
  8. ARTEMOV, Andrey. K voprosu perevoda na češskyj jazyk russkogo mestoimenija (sebja) v glagol’nych konstrukcijach. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2015, roč. 8, č. 1, s. 35-40. ISSN 1803-4950.
  9. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  10. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management. Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno, 17 s. ISSN 1802-8934.
  11. JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 177-183. ISSN 1805-8949.
  12. BIBA, Vladislav a Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 22-26. ISSN 1805-8949.
  13. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, s. 122-141. ISSN 1214-4967.
  14. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia. Učitel matematiky. Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, č. 4, s. 193-205. ISSN 1210-9037.
  15. ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 371-376. ISSN 1805-8949.
  16. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Possibility of increasing the quality of communication in public administration. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 40-48. ISSN 1805-9112.
  17. KLEPANCOVÁ, Michaela. Problémy študentov s pochopením pojmu limita postupnosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 217-224. ISSN 1805-8949.
  18. KRIEG, Jaroslav a Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 241-244. ISSN 1805-8949.
  19. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Quality evaluation of internal communication in logistics companies. Logi. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2015, Neuveden, č. 1, s. 80-89. ISSN 1804-3216.
  20. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 60-75. ISSN 1805-9112.
  21. LIŽBETINOVÁ, Lenka. The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 152-163. ISSN 1804-3682.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 22:47