Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. SLABÁ, Marie a Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-9112.
  Název česky: Analýza vývoje nejhodnotnějších značek světa a nejhodnotnějších značek v Číně
  RIV/75081431:_____/15:00000491 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Qi, Hudečková (156 Čína)
  Klíčová slova anglicky: brand; brand value; Brandz

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 2. 7. 2015 08:32.
 2. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 316-319. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Cad systems and their utilization in practice by university students
  RIV/75081431:_____/15:00000515 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Petrášková, Blanka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: CAD systems; utilization in practice; questionnaire

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:39.
 3. VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Emergency - a crisis of separation. Economics and management, Brno: Univerzita obrany, 2015, Neuveden, č. 2, s. 86 - 94. ISSN 1802-3975.
  URL
  Název česky: Mimořádné události - krize odloučení
  RIV/75081431:_____/15:00000590 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Vaníčková, Radka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Gabrhelová, Gabriela (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Emergency; integrated emergency system; rescue people; training alliance soldiers – a crisis of separation
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 2. 2016 08:50.
 4. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. ROMANICA OLOMUCENSIA, Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2015, vol. 27, č. 1, s. 57-71. ISSN 1803-4136.
  Název česky: Ženo, nepřestávám psát tvé jméno… Ohledně feminizace názvů povolání, titulů, hodností a funkcí
  Název anglicky: Woman, i go on writing your name... On the feminization of names of professions, titles, degrees and functions
  RIV/75081431:_____/15:00000524 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Janoušková, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: linguistic feminization; professions; language; society; discrimination

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 22. 9. 2015 11:23.
 5. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 210-216. ISSN 1805-8949.
  Název česky: Geometrická posloupnost v chemii
  Název anglicky: Geometric sequence in chemistry
  RIV/75081431:_____/15:00000504 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Klepancová, Michaela (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: geometric sequence; application; chemistry

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 10:44.
 6. KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 233-240. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: How to hyperbola with geogebra
  RIV/75081431:_____/15:00000507 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Krieg, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: hyperbola; planimetric definition hyperbola; hyperbola as an algebraic curve 2nd degree; conic section given five points in GeoGebra; cuts on the rotary conical surface; hyperbola as a set of points given property

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 11:12.
 7. ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 10-17. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: How to solve the problem of finding the greatest common divisor
  RIV/75081431:_____/15:00000508 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Antoš, Karel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: divisibility; integers; experimenting; proving; greatest common divisor

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 11:12.
 8. ARTEMOV, Andrey. K voprosu perevoda na češskyj jazyk russkogo mestoimenija (sebja) v glagol’nych konstrukcijach. Novaja rusistika, Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2015, roč. 8, č. 1, s. 35-40. ISSN 1803-4950.
  Název česky: K otázce překladu do češtiny ruského zájmena sebja ve slovesných konstrukcích
  Název anglicky: The Question of Czech Translation Russian Pronoun sebja (Reflexive Pronoun) in Verbal Constructions
  RIV/75081431:_____/15:00000501 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. ruština. Česká republika.
  Artemov, Andrey (643 Rusko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: reflexive pronoun ’sebja’ (myself); Russian; Czech; equivalent; comparison; phraseology

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 4. 8. 2015 10:55.
 9. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: On conoids in construction
  RIV/75081431:_____/15:00000517 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vacka, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ruled surface; conoid; roof structure

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:47.
 10. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management, Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno. ISSN 1802-8934.
  Název česky: Měření technické efektivnosti na příkladu stavebních podniků
  RIV/75081431:_____/15:00000503 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Váchal, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Straková, Jarmila (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Business performance; Single-factor production function; Technical efficiency

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 26. 2. 2016 13:41.
 11. JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 177-183. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Modeling the social network of the subject
  RIV/75081431:_____/15:00000510 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Jelínek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: education support; modeling; social networks; multiagent simulation; knowledge dissemination

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 11:35.
 12. BIBA, Vladislav a Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 22-26. ISSN 1805-8949.
  Název česky: Názor studentů na předmět chemie – zkoumání pomocí testu nezávislosti
  Název anglicky: Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence
  RIV/75081431:_____/15:00000506 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Biba, Vladislav (703 Slovensko, garant, domácí) -- Klepancová, Michaela (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chemistry; questionnaire research; independence test

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 9. 2015 13:53.
 13. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji. Auspicia, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, s. 122-141. ISSN 1214-4967.
  Název anglicky: Most Profided Employee Benefits from Tax Perspective in Region of South Bohemia
  RIV/75081431:_____/15:00000592 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Píchová, Romana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: employee benefits; categories of benefits; types of benefits; most popular benefits; tax assessment of benefits
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 4. 2016 21:44.
 14. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia. Učitel matematiky, Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, č. 4, s. 193-205. ISSN 1210-9037.
  Název česky: Nekonečné řady a jejich vizualizace
  Název anglicky: Visualization of infinite series
  RIV/75081431:_____/15:00000567 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Klepancová, Michaela (703 Slovensko, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: infinite series; convergence; visualization; proofs without words

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 26. 4. 2016 07:47.
 15. ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 371-376. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools
  RIV/75081431:_____/15:00000509 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Šíma, František (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: word problem; assessment; comparison of results; differences

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 11:24.
 16. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Possibility of increasing the quality of communication in public administration. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 40-48. ISSN 1805-9112.
  Název česky: Možnost zvýšení kvality komunikace ve veřejné správě
  RIV/75081431:_____/15:00000490 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Ližbetinová, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: communication; quality; public administration; public participation; communication strategies

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 7. 2015 09:51.
 17. KLEPANCOVÁ, Michaela. Problémy študentov s pochopením pojmu limita postupnosti. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 217-224. ISSN 1805-8949.
  Název česky: Problémy studentů s pochopením pojmu limita posloupnosti
  Název anglicky: Students misunderstanding of the notion of limit of sequence
  RIV/75081431:_____/15:00000505 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Klepancová, Michaela (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: notion of limit; formal definition of limit of sequence; calculus

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 10:43.
 18. KRIEG, Jaroslav a Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 241-244. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Continuous evaluation of physical knowledge
  RIV/75081431:_____/15:00000514 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Krieg, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: current evaluation; motivation; feedback

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:18.
 19. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Quality evaluation of internal communication in logistics companies. Logi, České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2015, Neuveden, č. 1, s. 80-89. ISSN 1804-3216.
  Název česky: Hodnocení kvality interní komunikace v logistických společnostech
  RIV/75081431:_____/15:00000472 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Ližbetinová, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Logistics; internal communication; quality of communication

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 19. 2. 2016 15:49.
 20. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 60-75. ISSN 1805-9112.
  Název česky: Hodnocení a predikce životaschopnosti stavebních podniků
  RIV/75081431:_____/15:00000489 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: construction company; financial health of the company; bankruptcy and credibility models; binary logistic regression; discriminant analysis

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 4. 2016 23:03.
 21. LIŽBETINOVÁ, Lenka. The Evaluation of Internal Communication Flows of Companies. Logos polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 3, s. 152-163. ISSN 1804-3682.
  Název česky: Hodnocení interních komunikačních toků v podniku
  RIV/75081431:_____/15:00000525 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Ližbetinová, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: internal communication; evaluation of communication flows; communication tool kit

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 4. 2016 23:10.
Zobrazeno: 23. 11. 2020 17:07