JANOUŠKOVÁ, Jitka. Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. ROMANICA OLOMUCENSIA, Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2015, vol. 27, č. 1, s. 57-71. ISSN 1803-4136.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions
Název česky Ženo, nepřestávám psát tvé jméno… Ohledně feminizace názvů povolání, titulů, hodností a funkcí
Název anglicky Woman, i go on writing your name... On the feminization of names of professions, titles, degrees and functions
Autoři JANOUŠKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ROMANICA OLOMUCENSIA, Olomouc, Palacky University in Olomouc, 2015, 1803-4136.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000524
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky jazyková feminizace; profese; jazyk; společnost; diskriminace
Klíčová slova anglicky linguistic feminization; professions; language; society; discrimination
Štítky RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 22. 9. 2015 11:23.
Anotace
Cet article traite du théme controversé de la féminisation linguistique du français. Se concentrant d’abord sur lien entre la langue et la société, il révise successivement les approches et les démarches politiques en France et dans les régions francophones de la Belgique, la Suisse et le Canada. Deuxiémement, il résume les résultats de diverses études sur les effets de la féminisation afin d’évaluer le progrés dans ce domaine. Une partie est consacrée á l’analyse lexicale réalisée dans un corpus web français.
Anotace česky
Článek se zabývá kontroverzním tématem jazykové feminizace ve francouzštině. Nejprve se soustředí na vztah mezi jazykem a společností a rekapituluje přístupy a politické kroky v této problematice ve Fracii a frankofonních regionech Belgie, Švýcarska a Kanady. Dále shrnuje výsledky různorodných studií účinků této feminizace, aby mohl být vyhodnocen pokrok v této oblasti. Jedna část je věnována lexikální analýze provedené ve francouzském webovém korpusu.
Anotace anglicky
This article deals with the controversial topic of the linguistic feminization of French. First, it concentrates on the relationship between a language and a society and subsequently it recapitulates the approaches and political steps taken in France and the Francophone regions of Belgium, Switzerland and Canada. Second, it summarizes the results of diverse studies on the effects of this feminization so that progress in this matter can be evaluated. Part of the article is devoted to a lexical analysis carried out in a French web corpus.
VytisknoutZobrazeno: 26. 11. 2020 05:10