VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Emergency - a crisis of separation. Economics and management, Brno: Univerzita obrany, 2015, Neuveden, č. 2, s. 86 - 94. ISSN 1802-3975.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Emergency - a crisis of separation
Název česky Mimořádné události - krize odloučení
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí) a Gabriela GABRHELOVÁ (703 Slovensko).
Vydání Economics and management, Brno, Univerzita obrany, 2015, 1802-3975.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000590
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky mimořádné události; integrovaný záchranný systém; záchranní lidé; tréninkoví alianční vojáci - krize odloučení
Klíčová slova anglicky Emergency; integrated emergency system; rescue people; training alliance soldiers – a crisis of separation
Štítky KEM 2 - KRM, PCM, RIV15, SEZNAM
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 2. 2016 08:50.
Anotace
Czech army within the part of NATO structure fulfil the role of operating, defence and civil emergency planning. Professionalism of army was carried out for the purpose of making exercises and preparations for potential threats of military and non-military character. To ensure the conditions for dealing with extraordinary events helps process of regular workers education of public administration in the field of crisis management by obtaining knowledge, technical and technological support in coping with the crisis situations, but also the creation and updating of legislation about mutual cooperation between the EU member states. This paper is focused on rescuing people in crisis environment of military area in order to move closer the process of negotiation in such a situation, which is not known to the public.
Anotace česky
Česká armáda v rámci struktury NATO plní úlohu operační obrany a civilního nouzové plánování. Profesionalita armády byla uskutečněna za účelem nácviku cvičení a přípravky pro potenciální hrozby vojenského i nevojenského charakteru. Zajistit podmínky pro řešení mimořádných událostí podporuje proces pravidelného vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení za účelem získávání vědomostí, technické a technologické podpory při zvládání krizových situací, ale i tvorba a aktualizace právních předpisů o vzájemné spolupráci mezi členskými státy EU. Tento článek je zaměřen na záchranu lidí v krizových situací a prostředí vojenského prostoru v procesu krizového jednání v situaci, která není předem veřejnosti známa.
VytisknoutZobrazeno: 26. 11. 2020 04:22