VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management, Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno. ISSN 1802-8934.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Measuring technical efficiency using the example of construction companies
Název česky Měření technické efektivnosti na příkladu stavebních podniků
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ekonomika a management, Praha, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, 1802-8934.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000503
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky výkonnost podniku; technická efektivnost; jednofaktorová produkční funkce
Klíčová slova anglicky Business performance; Single-factor production function; Technical efficiency
Štítky RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 26. 2. 2016 13:41.
Anotace
This paper presents one of the possible approaches for measuring business performance, or more precisely, the measurement of technical efficiency for a set of construction companies. The theoretical basis of technical efficiency is defined. This provides information on the level of utilization of factors of production by a company whereby it is possible to identify the potential of the business and its potential losses. Single-factor linear production functions are used for this purpose. The test file includes 15,189 construction companies from all regions of the Czech Republic. A production function for the observed set of companies is defined, as are the strengths of the individual production parameters. A specification of the derived production function according to the year and relevant region is also given. The set method allows us to predict the production functions in the respective regions and their average production at the set structure of production factors which expresses the specifics of the respective region.
Anotace česky
V příspěvku je prezentován jeden z možných přístupů pro měření výkonnosti podniku, resp. měření technické efektivnosti na souboru stavebních podniků. Vymezen je teoretický základ technické efektivnosti, která poskytuje informace o míře využití výrobních faktorů podniku, čímž je možné identifikovat potenciál podniku a jeho případné ztráty. Při vlastním zpracování jsou použity jednofaktorové lineární produkční funkce. Testovací soubor zahrnoval 15 189 stavebních podniků ze všech krajů České republiky. Je stanovena produkční funkce pro sledovaný soubor podniků, síla jednotlivých výrobních parametrů a provedena specifikace odvozené produkční funkce dle roků a příslušného kraje. Nastavený přístup umožňuje predikci produkčních funkcí v příslušných krajích a jejich průměrnou produkci při nastavené struktuře výrobních faktorů vyjadřující specifika příslušného kraje.
VytisknoutZobrazeno: 26. 11. 2020 04:58