JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 177-183. ISSN 1805-8949.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelování sociální sítě předmětu
Název anglicky Modeling the social network of the subject
Autoři JELÍNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000510
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky podpora výuky; modelování; sociální sítě; multiagentní simulace; šíření znalostí
Klíčová slova anglicky education support; modeling; social networks; multiagent simulation; knowledge dissemination
Štítky KPV3, RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 11:35.
Anotace
Sociální sítě patří dnes k nejvíce studovaným strukturám v oblasti výměny informací a znalostí. I v oblasti školství je možné najít příklady jejich formální či neformální existence a má tedy smysl uvažovat o jejich hlubším zkoumání a možném využití pro pochopení probíhajících dějů a potenciálně i pro podporu výuky. Tento příspěvek ukáže uplatnění heuristického multiagentního modelu sociální sítě neformálně existující ve skupině studentů téhož předmětu, přičemž hlavním smyslem sítě je výměna znalostí. Zkoumána bude zejména dynamika vývoje vztahů v několika modelových situacích.
Anotace anglicky
Social networks are one of the most studied structures in the area of exchange of information and knowledge. Even in the field of education, it is possible to find examples of their formal or informal existence and it therefore makes sense to think about their deeper investigation and possibilities for understanding of ongoing processes and potentially also for teaching support. This contribution shows the application of multi-agent heuristic model of social network informally existing in the group of students of the same course which main purpose is the exchange of knowledge. Anylyzed will be particularly the dynamics of relations in several model situations.
VytisknoutZobrazeno: 23. 11. 2020 17:15