Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. JELÍNEK, Jiří. APPLICATION OF THE SIMULATION MODEL OF SOCIAL NETWORK IN EDUCATION. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 627-635. ISBN 978-80-227-4531-4.
  2. NIA, Mehran Alidoost, Reza Ebrahimi ATANI, Benajmin FABIAN a Eduard BABULAK. On detecting unidentified network traffic using pattern-based random walk. Security and Communication Networks. John Wiley and Sons Inc., 2016, Volume 9, Issue 6, s. 3509-3526. ISSN 1939-0122.
  3. JELÍNEK, Jiří. PODPORA VÝUKY ALGORITMIZACE IT NÁSTROJI. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 120-127. ISSN 1805-8949.

  2015

  1. JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 177-183. ISSN 1805-8949.
  2. DOBIÁŠ, Václav. Vznik digitálního rozdělení. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 38-43. ISSN 1805-8949.

  2014

  1. DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost Romů končících základní školu. In InteRRa 24 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS, 2014, s. 158-166. ISBN 978-80-7394-471-1.
  2. DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost sociálněvyloučených adolescentů. In Information and Communication Technology in Education : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Univesity of Ostrava, 2014, s. 4-21. ISBN 978-80-7464-667-6.
  3. JELÍNEK, Jiří. Information Dissemination in Social Networks. In 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2014. 1. vyd. Lisabon: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2014, s. 267-271. ISBN 978-989-758-016-1.
  4. JELÍNEK, Jiří. Municipal Public Transport Line Modelling. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 2, s. 4-8. ISSN 1335-4205.

  2013

  1. DOBIÁŠ, Václav. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST U SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH. In Ditech ´13/2: Sborník studentské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013, s. 1-5. ISBN 978-80-7435-377-2.
  2. HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013, s. 385-399, 14 s. ISBN 978-3-319-00541-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00542-3_39.
  3. ŠIMANDL, Václav a Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické. In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.

  2012

  1. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK a Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech. Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, roč. 19, č. 4, s. 1-10. ISSN 1804-2716.
  2. JELÍNEK, Jiří a Jaromír FALADA. Informatika I : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012, 44 s. ISBN 978-80-7468-033-5.
  3. JELÍNEK, Jiří a Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 29 s. ISBN 978-80-7468-003-8.
  4. ANTOŠ, Karel. Netrivial’noje rešenije matematičeskich i fizičeskich uravnenij s pomošč’ju funkcii rešatelja v MS EXCELU. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : Sborník příspěvků 1. Mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. 59-66. ISBN 978-80-7468-038-0.
  5. HANZAL, Petr. Účetnictví bez papírů - hudba blízké budoucnosti? Legislativa - Komentáře - bulletin. Praha: Komora certifikovaných účetních, 2012, 1/2012, s. 25-29.

  2011

  1. JELÍNEK, Jiří. Současnost a trendy v ICT podpoře výuky. In Sborník sedmého ročníku konference o e-learningu SCO 2011. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.

  2010

  1. KALOVÁ, Jana a Kamil DEDECIUS. Interaktivní software Dataplot. In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 108-115. ISBN 978-80-7394-186-4.
  2. DEDECIUS, Kamil a Jana KALOVÁ. Lineární algebra v softwaru Maxima. In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 2010, s. 24-30, 8 s. ISBN 978-80-7394-186-4.
  3. DOLANSKÝ, Tomáš, Miluše DOLANSKÁ a Jana ŠTRONEROVÁ. Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 330-343. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2024 14:58