Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. JELÍNEK, Jiří. APPLICATION OF THE SIMULATION MODEL OF SOCIAL NETWORK IN EDUCATION. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 627-635. ISBN 978-80-227-4531-4.
 2. NIA, Mehran Alidoost, Reza Ebrahimi ATANI, Benajmin FABIAN and Eduard BABULAK. On detecting unidentified network traffic using pattern-based random walk. Security and Communication Networks. John Wiley and Sons Inc., 2016, Volume 9, Issue 6, p. 3509-3526. ISSN 1939-0122.
 3. JELÍNEK, Jiří. PODPORA VÝUKY ALGORITMIZACE IT NÁSTROJI (SUPPORT OF TEACHING ALGORITHMIZATION WITH IT TOOLS). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 120-127. ISSN 1805-8949.
 4. 2015

 5. JELÍNEK, Jiří. Modelování sociální sítě předmětu (Modeling the social network of the subject). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 177-183. ISSN 1805-8949.
 6. DOBIÁŠ, Václav. Vznik digitálního rozdělení (Arising of digital divide). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 38-43. ISSN 1805-8949.
 7. 2014

 8. DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost Romů končících základní školu (Digital literacy of roma children finishing elementary school). In InteRRa 24 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS, 2014. p. 158-166. ISBN 978-80-7394-471-1.
 9. DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost sociálněvyloučených adolescentů (Digital literacy of socially excluded adolescents). In Information and Communication Technology in Education : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Univesity of Ostrava, 2014. p. 4-21. ISBN 978-80-7464-667-6.
 10. JELÍNEK, Jiří. Information Dissemination in Social Networks. In 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2014. 1. vyd. Lisabon: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2014. p. 267-271. ISBN 978-989-758-016-1.
 11. JELÍNEK, Jiří. Municipal Public Transport Line Modelling. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 2, p. 4-8. ISSN 1335-4205.
 12. 2013

 13. DOBIÁŠ, Václav. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST U SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH (DIGITAL LITERACY of socially excluded). In Ditech ´13/2: Sborník studentské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-7435-377-2.
 14. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. p. 385-399, 14 pp. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
 15. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické (Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business). In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
 16. 2012

 17. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK and Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech (ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems). Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, vol. 19, No 4, p. 1-10. ISSN 1804-2716.
 18. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 44 pp. ISBN 978-80-7468-033-5.
 19. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 29 pp. ISBN 978-80-7468-003-8.
 20. ANTOŠ, Karel. Netrivial’noje rešenije matematičeskich i fizičeskich uravnenij s pomošč’ju funkcii rešatelja v MS EXCELU (Nontrivial solutions of mathematical and physical equations using solver in MS Excel). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : Sborník příspěvků 1. Mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 59-66. ISBN 978-80-7468-038-0.
 21. HANZAL, Petr. Účetnictví bez papírů - hudba blízké budoucnosti? (Paperless Accounting – Sound of the Near Future?). Legislativa - Komentáře - bulletin. Praha: Komora certifikovaných účetních, 2012, 1/2012, p. 25-29.
 22. 2011

 23. JELÍNEK, Jiří. Současnost a trendy v ICT podpoře výuky (Current state and Trends in Education ICT Support). In Sborník sedmého ročníku konference o e-learningu SCO 2011. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.
 24. 2010

 25. KALOVÁ, Jana and Kamil DEDECIUS. Interaktivní software Dataplot (Interactive software Dataplot). In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. p. 108-115. ISBN 978-80-7394-186-4.
 26. DEDECIUS, Kamil and Jana KALOVÁ. Lineární algebra v softwaru Maxima (Linear algebra and software Maxima). In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 2010. p. 24-30, 8 pp. ISBN 978-80-7394-186-4.
 27. DOLANSKÝ, Tomáš, Miluše DOLANSKÁ and Jana ŠTRONEROVÁ. Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií (The Needs of Employers in the Geospatial Technologies). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 330-343. ISSN 1802-503X.
Display details
Displayed: 6/12/2022 04:36